Chemický dej

Chemický dej je dej, pri ktorom sa mení zloženie a štruktúra chemického jedinca. Pri chemickom deji nastávajú zmeny vo väzbách stavebných častíc látok. Najčastejším prípadom chemického deja je chemická reakcia. Chemický dej je napríklad fotosyntéza, dýchanie, hnitie jablka, horenie, hrdzavenie, varenie, pečenie, karamelizovanie, atď... podstata chemického deja spočíva v tom, že produkt má na jeho konci menšiu celkovú energiu ako reaktanty - je stabilnejší

  • inak: chemická reakcia
  • reakcia je dej [ chemickou rovnicou zapisujeme chemicky dej (__ + __ → =___) ]
  • premena látok z jednej na inú
  • je to zánik starých väzieb a vznik nových
  • preskupovanie atómov
  • Lavoisier: zákon zachovania hmotnosti