Chrbát

rozlišovacia stránka

Chrbát môže byť:

 • v biológii a anatómii:
  • u stavovcov (vrátane človeka): zadná časť celého trupu, u človeka niekedy v užšom zmysle len zadná časť hrudníka (t. j. chrbát v takom prípade nezahŕňa bedrá)[1][2][3][4][pozn 1] pozri chrbát (stavovce).
  • u článkonožcov: horná strana všetkých tagiem okrem hlavy[1], pozri chrbát (článkonožce)
  • u ostatných bezstavovcov: chrbtová strana tela, teda horná strana tela pri prirodzenej orientácii tela voči substrátu a pri zohľadnení typickej polohy istých orgánov (napr. tam, kde ježovky majú konečník, je chrbtová strana)[1]
 • vrchná alebo zadná časť nejakého predmetu, napr. knižný chrbát, chrbát ruky[5]
 • v geomorfológii: pretiahnutá vyvýšenina s výraznými okrajovými svahmi a zaoblenou alebo plochou vrcholovou časťou[6], pozri chrbát (geomorfológia)

PoznámkyUpraviť

 1. Pozri aj Topografická anatómia ľudského tela.

ReferencieUpraviť

 1. a b c Rücken. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 2. hřbet. In: Malá československá encyklopedie II D – CH. 1. vyd. Praha : Academia, 1985. 969 s.
 3. Memorix s. 9-10 [1]
 4. hrudník. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2010. 686 s. ISBN 978-80-970350-0-6. Zväzok 6. (His – Im).
 5. chrbát. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 212.
 6. Učebné texty z geomorfológie [online]. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, [cit. 2017-05-29]. Dostupné online.


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.