Cirkevné právo

rozlišovacia stránka

Cirkevné právo (lat. ius ecclesiasticum) môže byť:

  • platné právo cirkvi (najmä Katolíckej cirkvi), pozri Kánonické právo
  • súbor právnych noriem definujúcich postavenie a pôsobenie registrovaných cirkví a náboženských spoločností v štáte, pozri Konfesné právo
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.