Citlivosť

rozlišovacia stránka

Citlivosť alebo senzitivita alebo senzitívnosť alebo senzibilita alebo senzibilnosť môže byť:

 • vnímavosť, prístupnosť dojmom
 • v psychológii: vnímavosť zmyslových podnetov, pozri citlivosť (psychológia)
 • v biológii: schopnosť organizmu reagovať na podnety vonkajšieho alebo vnútorného prostredia
 • vo fyziológii:
  • dráždivosť
  • nervy: vlastnosť viesť podráždenie do nervového centra
 • vo fotografii: jeden z troch základných parametrov určujúcich expozíciu výslednej snímky, pozri citlivosť (fotografia)


Citlivosť alebo senzitivita alebo senzitívnosť môže byť aj:

 • vlastnosť jemne reagovať, ľahko podliehať skaze a pod.
 • v štatistike:
  • pomer objektov, ktoré boli správne ohodnotené ako pozitívne, a všetkých objektov, ktoré sú v skutočnosti pozitívne, pozri senzitivita (štatistika)
  • špeciálne v medicíne: stupeň schopnosti metódy odhaliť patologický dej v organizme, pozri senzitivita (medicína)

Senzitivita alebo senzitívnosť môže byť aj:

 • citovosť
 • veľká citlivosť; prílišná citovosť
 • v biológii: vysoká vnímavosť, jemná vnímavosť
 • vo fyzike: vlastnosť citlivo reagovať na elektrické impulzy, signály a podobne, pozri senzitivita (fyzika)
 • v informatike: uplatnenie väzby medzi informačnými a rozhodovacími systémami, pozri senzitivita (informatika)
 • vo filozofii: zmyslovosť

Senzibilita alebo senzibilnosť je aj postihnuteľnosť, vnímateľnosť zmyslami.

Citlivosť je aj vlastnosť byť uplatňovaný s citom.

Iné projekty

upraviť
 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Citlivosť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.