Clonezilla je systém s otvoreným zdrojovým kódom na vytváranie obrazov diskov a ich klonovanie, ktorý je podobný ako komerčný program Norton Ghost®.

Logo

Systém Clonezilla je postavený na systémoch DRBL, Partclone a udpcast, ktoré umožňujú zálohovať a obnovovať disky. Systém existuje v dvoch verziách Clonezilla Live a Clonezilla SE (serverové vydanie). Verzia Clonezilla Live slúži na klonovanie diskov samostatných počítačov a verzia Clonezilla SE slúži na masové klonovanie diskov na počítače v sieti.

Clonezilla SE (Server Edition) používa DRBL a preto je ho možné použiť na masívne klonovanie na viacero počítačov súčasne pomocou siete (podporovaný je unicast, broadcast a multicast). Táto verzia je vyvíjaná od roku 2004. Ide o veľmi užitočný nástroj, má však niekoľko obmedzení. Aby ho bolo možné použiť, je potrebné najskôr pripraviť DRBL server a počítač, ktorý chceme naklonovať sa musí zaviesť zo siete (t. j. pomocou PXE/Etherboot/gPXE).

Aby bolo možné tieto obmedzenia obísť, v roku 2007 sa Free Software Lab v NCHC spojila s distribúciou Debian Live a vytvorila systém "Clonezilla Live". Tento systém sa dá jednoducho použiť na klonovanie samostatných počítačov. Hlavnou výhodou Clonezilla Live je to, že eliminuje potrebu nastavovania DRBL servera a počítač sa nemusí zavádzať zo siete. Clonezilla Live sa dá použiť na klonovanie samostatných počítačov pomocou CD/DVD alebo USB diskov. Aby veľkosť obrazu nebola obmedzená voľným miestom na zavádzacom médiu, je možné použiť sieťové súborové systémy ako napríklad sshfs alebo samba.

Clonezilla Live je malá distribúcia systému GNU/Linux určená pre počítače x86/amd64 (x86-64), ktorú je možné zaviesť priamo z CD alebo USB disku. Clonezilla Live sa dá zaviesť priamo z CD/DVD alebo USB disku, z ktorého sa systém Clonezilla ihneď spustí a je pripravený na použitie. Umožňuje klonovanie na lokálnom počítači alebo na jeden počítač v sieti (unicast).

Systém Clonezilla ukladá a obnovuje iba používané bloky diskov, čím sa zvyšuje efektívnosť klonovania. Clonezilla SE dokáže naklonovať disk na viac ako 40 počítačov súčasne. Pri klonovaní disku s veľkosťou 5.6 GB to systém zvládne za 10 minút!

Hlavné funkcie

upraviť
 • Clonezila je slobodný softvér.
 • Podporované súborové systémy:
 1. ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, JFS pre systémy GNU/Linux,
 2. FAT, NTFS pre systém MS Windows,
 3. HFS+ pre systém Mac OS,
 4. UFS pre systémy FreeBSD, NetBSD, a OpenBSD,
 5. VMFS pre systém VMWare ESX.

Je teda možné klonovať disky pre systémy GNU/Linux, MS Windows, Mac OS, FreeBSD, NetBSD a OpenBSD. Nezáleží na tom, či ide o 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x86-64) operačný systém. Pri všetkých týchto súborových systémoch sa ukladajú a obnovujú iba použité bloky z diskových oddielov. Systém Clonezilla dokáže naklonovať aj systém, ktorý tu nie je uvedený, sektor po sektore.

 • Pri systémoch GNU/Linux je podporovaný LVM2 (LVM verzie 1 nie).
 • Podporovaný je zavádzač Grub (verzie 1 a verzie 2).
 • Je možné nastaviť bezobslužný režim. Všetky kroky sa dajú vykonať pomocou príkazov a ich volieb cez príkazový riadok. Je tiež možné použiť mnoho parametrov pri zavádzaní systému a prispôsobiť si tak vytváranie obrazov a klonovanie.
 • Systém Clonezilla SE umožňuje použiť multicast (vysielanie na viacero počítačov súčasne) a použiť ho na masívne klonovanie. Systém sa dá ovládať aj na diaľku, ak počítače v sieti podporujú funkcie PXE a Wake-on-LAN.
 • Súbor s obrazom je možné uložiť na lokálne pripojený disk alebo na ssh server, samba server či NFS server.
 • Systém umožňuje na klonovanie a vytváranie obrazov použiť Partclone (predvolené), Partimage (voliteľné), ntfsclone (voliteľné) alebo dd. Systém Clonezilla však obsahuje aj ďalšie programy, ktoré umožňujú ukladať a obnovovať nielen diskové oddiely, ale aj celé disky.
 • Vďaka programu drbl-winroll je tiež možné automaticky zmeniť názov počítača, skupinu a SID klonovaných oddielov MS Windows.

Obmedzenia

upraviť
 • Cieľový diskový oddiel musí mať rovnakú alebo väčšiu veľkosť ako zdrojový.
 • Rozdielové a prírastkové zálohovanie zatiaľ nie je implementované.
 • Online vytváranie obrazov a klonovanie zatiaľ nie je implementované. Diskový oddiel je potrebné najskôr odpojiť.
 • V predvolenom stave nie je podporované softvérový RAID/fake RAID. Dá sa zapnúť ručne.
 • Kvôli obmedzeniam formátu obrazu, obraz nie je možné prehliadať ani pripojiť. Z obrazu sa NEDÁ obnoviť len jeden súbor. Existuje však spôsob ako to obísť – tu je návod.
 • Systém Clonezilla live zatiaľ nepodporuje obnovenie z viacerých CD alebo DVD diskov. Pri obnovovaní všetky súbory musia byť na jednom CD alebo DVD.

Licencia

upraviť
 • Clonezilla samotná je chránená licenciou GNU General Public License (GPL) verzie 2. Na spustenie systému Clonezilla je však potrebných mnoho ďalších slobodných programov, ako napríklad jadro Linux a základ operačného systému GNU/Linux.

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Clonezilla