Colná únia je forma medzinárodnej integrácie, ktorá znamená odstraňovanie vzájomných prekážok a ciel. Časť ekonomickej suverenity členských štátov prechádza na nadštátny orgán, vo vzťahu k tretím krajinám majú spoločnú colnú politiku a colný sadzobník na dovoz z nečlenských krajín.

Svetové colné únie

Zoznam colných únií vo svete

upraviť