Cor Caroli (α CVn / α Canum Venaticorum / Alfa Canum Venaticorum) alebo Karolovo srdce je najjasnejšia hviezda v súhvezdí Poľovné psy. ). Na počesť anglického kráľa Karola II. ju takto pomenoval Edmund Halley. Stalo sa tak na návrh dvorného fyzika Sira Charlesa Scarborougha, ktorý tvrdil, že táto hviezda zažiarila mimoriadne jasne 29. mája 1660, keď sa kráľ vrátil do Londýna. Na pomenovaní hviezdy po Karolovi II malo zásluhu aj to, že v roku 1675 založil hvezdáreň Greenwich.

Je to vizuálna dvojhviezda, vzdialenosť jej zložiek je 20“. Jasnejšia zložka, označená alfa2 CVn je 65-krát jasnejšia ako Slnko a je zároveň prototypom spektrálnych premenných hviezd. Zmeny jej spektra sú spôsobené magnetickým poľom. Jej spektrum so silnými čiarami kovov a kremíka sa mení v perióde 5,469 dňa. Zmeny jasnosti sú iba 0,1 magnitúdy a sprevádzajú ich zmeny magnetického poľa v rozsahu + 160 až – 140 tisícin Tesla. Toto prepólovanie je spôsobené tým, že hviezda pri svojej rotácii k nám prikláňa striedavo severný a južný magnetický pól. Magnetická a rotačná os Cor Caroli nie sú totožné, podobne ako nie je totožná magnetická a rotačná os Zeme. Táto zložka je zároveň ešte spektroskopickou dvojhviezdou. Slabšia zložka dvojhviezdy má jasnosť 5,4 mag. a rozlíšime ju už s ďalekohľadom s priemerom objektívu 6 cm. Vzdialenosť Cor Caroli od Zeme je 110 svetelných rokov.