Ctime túto sviatosť slávnu

Ctime túto sviatosť slávnu alebo Tantum ergo je duchovná pieseň, modlitba a hymnus na oslavu Oltárnej sviatosti. Autorom pôvodného latinského znenia piesne z 13. storočia je scholastický kňaz, teológ a svätec Tomáš Akvinský.

Eucharistická adorácia

Ak sa veriaci zúčastní verejného spevu tejto piesne na Štvrtok Svätého týždňa a na Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi a spĺňa obvyklé podmienky, môže získať plnomocné odpustky.[1][2] Čiastočné odpustky možno získať kedykoľvek recitovaním tejto piesne pred Sviatosťou Oltárnou.[3]

Pieseň bola v histórii viackrát hudobne prevedená, okrem iného napríklad Giovannim Palestrinom, Antonom Brucknerom, Gabrielom Fauré, či Franzom Schubertom.

V Jednotnom katolíckom spevníku je označená číslom 317.[4]

Latinský text upraviť

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.
Pokiaľ je pieseň spievaná na katolíckej bohoslužbe, spravidla po nej nasleduje požehnanie.
℣. Panem de cælis præstitisti eis (na sviatok Božieho Tela a krvi a počas celého veľkonočného obdobia sa pridá Alleluia)
℟. Omne delectamentum in se habentem (na sviatok Božieho Tela a krvi a počas celého veľkonočného obdobia sa pridá Alleluia)
℣. Oremus: Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuæ memoriam reliquisti: tribue, quæsumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuæ fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum.
℟. Amen.

Tantum ergo Sacramentum

pieseň je spievaná v štýle gregoriánskeho chorálu

Slovenský text upraviť

Nový preklad (JKS) upraviť

Ctime túto Sviatosť slávnu,
zbožne skloňme kolená,
bohoslužbu starodávnu
nahraď nová, vznešená;
pomôž zmyslom, ktoré slabnú,
viera s láskou spojená
Otcu, Synu jedinému
chvála buď a plesanie,
sláva, moc a česť ich menu,
tak aj dobrorečenie;
od obidvoch Poslanému
rovnaké buď uctenie.
Amen.
℣. Z neba si im dal chlieb.
℟. Ktorý má v sebe všetku slasť.
℣. Modlime sa. Bože, vo vznešenej Oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
℟. Amen.

Starší preklad upraviť

V starších spevníkoch, či iných modlitebných knihách sa možno stretnúť aj so staršou verziou piesne.

Prevelebnej tu Sviatosti vzdajme úctu poklonu,
ustúp, obrad minulosti, novému včul zákonu,
zmyslov nedostatočnosti, viera, vezmi záclonu.
Otcu, Synu premilému buď česť a velebenie,
chvála, vďaka, sláva jemu, buď i dobrorečenie;
od obidvoch poslanému rovnako buď uctenie.

Referencie upraviť

  1. Kňazi.sk [online]. 2014-01-27, [cit. 2019-07-03]. Dostupné online. Archivované 2019-07-16 z originálu.
  2. Pravidelné odpustky | pre veriacich v Budmericiach a okolí [online]. [Cit. 2019-07-03]. Dostupné online.
  3. Enchiridion Indulgentiarum. 4. vyd. Rím : Paenitentiaria apostolica, 2002. Dostupné online. Čl. 7 § 1, 2°; § 2, 2°. (lat.)
  4. Jednotný Katolícky Spevník, pieseň číslo 317 [online]. www.ejks.sk, [cit. 2019-07-03]. Dostupné online. Archivované 2021-06-22 z originálu.

Pozri aj upraviť