Dagmar Čierna-Lantayová

Dagmar Čierna-Lantayová, tiež Záhorská-Lantayová, Čierna, Záhorská (* 1941) je slovenská historička.

Skončila FF UK v Bratislave, v r. 1974 - 1990 pôsobila v česko-slovensko-maďarskej zmiešanej historickej komisii. Zaoberá sa dejinami strednej a juhovýchodnej Európy 20. storočia.

DieloUpraviť

  • Slovenské študentstvo v boji proti fašizmu a ľudáctvu v predvojnových rokoch (Brat. 1968)
  • Pokrokové študentské hnutie na Slovensku 1918-1938 (Brat. 1974)
  • O nové Maďarsko (Brat. 1979)
  • Maďarsko 2. doplnené vydanie (Svoboda Praha 1986)
  • Podoby česko-slovensko--maďarského vzťahu 1938-1949 (Veda Brat. 1992)
  • Pohľady na východ. Postoje k Rusku v slovenskej politike 1934-1944 (Brat. 2002)