Deklinácia (astronómia)

Deklinácia (δ) je uhlová vzdialenosť hviezdy od svetového rovníka meraná pozdĺž deklinačnej kružnice hviezdy. Udáva sa v stupňoch od 0° do 90° kladne k severnému svetovému pólu, záporne k južnému svetovému pólu. Deklinácia je jedna z rovníkových súradníc hviezdy, podobne ako rektascenzia.