Deklinačná kružnica

Deklinačná kružnica, nazývaná niekedy ako hodinová kružnica, je kružnica na nebeskej sfére, ktorá prechádza jej stredom a oboma svetovými pólmi a je kolmá na svetový rovník. Na Zemi zodpovedá poludníku. Pretože nebeská sféra sa zdanlivo otáča, stotožňuje sa s miestnym poludníkom každý okamih iná deklinačná kružnica.

Vzdialenosť deklinačnej kružnice od miestneho poludníka sa nazýva hodinový uhol, vzdialenosť od jarného bodu je rektascenzia. Pozdĺž deklinačnej kružnice sa meria deklinácia bodu, napríklad hviezdy.