Deltový sval (lat. musculus deltoideus) je priečne pruhovaný sval, je špecifický svojim trojuholníkovitým tvarom, podoba sa gréckemu písmenu delta (Δ), od ktorého dostal aj svoj názov. V anatómii sa deltový sval rozdeľuje na 3 časti[1]

  1. lopatková časť (lat. pars clavicularis)
  2. nadpažková časť (lat. pars acromialis)
  3. kľúčková časť (lat. pars spinalis)
Deltový sval
sval hornej končatiny

Deltový sval

Svaly spájajúce hornú končatinu s chrbticou
Podrobnosti
Sústavapohybová
Odstuplopatkový hrebeň (spina scapulae)
nadplecok (acromion)
kľúčna kosť
Úpondeltová drsnosť ramennej kosti (tuberositas deltoidea)
Inerváciapodramenný nerv (n. axillaris)
Krveniezadná obkružujúca tepna ramennej kosti (a. circumflexa humeri posterior)
Funkcia
  • ohýbač ramenného kĺbu
  • priťahovač ramenného kĺbu
  • pomocný otáčač ramenného kĺbu
Identifikátory
Latinskymusculus deltoideus
MeSHD057645
MeSHD057645
TA98A04.6.02.002
TA22452
FMA32521

Štúdia, ktorá skúmala 30 ramien odhalila priemernú hmotnosť deltového svalu 191,9 gramov, u ľudí v rozmedzí od 84 gramov do 366 gramov.[2]

Štruktúra upraviť

Deltový sval je plochý a veľký sval trojuholníkového tvaru, ktorý pokrýva ramenný kĺb spredu, zozadu a zboku. Nachádza sa medzi hrebeňom lopatky (spina scapulae), kľúčnou kosťou a nadpleckom lopatky (lat. acromion). Svojim zvinutím sa podobá na polovičný lievik, kde je umiestnený ramenný kĺb, ktorý určuje vyklenutie svalu. Vychádza z nadplecku lopatky (lat. acromion), ktorý je umiestnený nad stredom ramennej kosti, a tiež z dolného okraja hrebeňa lopatky. Svalové zväzky nadpažkovej časti prebiehajú priamo distálne a zväzky kľučkovej a lopatkovej časti sa stretávajú distálne a laterálne. Svalové vlákna všetkých troch častí sa zbiehajú a upínajú k ramennej kosti, pomocou hrubej a silnej šľachy v oblasti deltového výbežku ramennej kosti (lat. tuberositas deltoidea). Sval vytvára okrúhly obrys ramena. [3][4]

Inervácia upraviť

Do deltového svalu vedie podramenný nerv, z nervového pletenca pre hornú končatinu lat. plexus brachialis. Koreňovú inervaciu má tento nerv v piatom a šiestom krčnom stavci (C5 a C6).[3]

Krvenie upraviť

Deltový sval je zásobovaný zadnou obkružujúcou tepnou ramennej kosti.[3]

Bočná strana
Predná strana
Zadná strana
Animácia
Deltový sval
     Lopatková časť
     Nadpažková časť
     Kľúčková časťFunkcia upraviť

Celý sval vyvoláva abdukciu ramena, konkrétne nadpažková časť spoločne s veľkým prsným svalom umožňuje hýbať ramenom v horizontálnom smere (upaženie), pri stiahnutí lopatkovej časti sa spôsobí zapaženie a sťahom svalových vlákien klúčkovej časti dôjde k predpaženiu.[3]

Odkazy upraviť

Referencie upraviť

  1. Základy kineziologie [online]. vos.palestra.cz, [cit. 2022-03-10]. Dostupné online.
  2. Quantitative Analysis of the Deltoid and Rotator Cuff Muscles in Humans and Great Apes [online]. semanticscholar.org, [cit. 2022-03-10]. Dostupné online.
  3. a b c d Borovanský, L. et al. Sústavná anatómia človeka 1. 2.vyd. Martin: SPN, 1979. 233 s.
  4. Deltoid muscle [online]. kenhub.com, [cit. 2022-03-19]. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť