Dezinsekcia

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie hmyzu a iných článkonožcov. Aplikuje sa predovšetkým s cieľom likvidovať epidemiologicky alebo hospodársky škodlivé článkonožce (napr. švábov, ploštíc, bĺch, vší, komárov, mravcov, múch, kobyliek, pásaviek atď.), ktorí môžu byť prenášačmi chorôb alebo pôsobia škody na poľnohospodárskej výrobe či výrobkoch.

Metódy dezinsekcieUpraviť

Dezinsekcia môže byť realizovaná rôznymi metódami:

  • mechanická: bežný zber, likvidácia jednotlivých jedincov ručne alebo mechanickými lapačmi
  • biologická: využitie prirodzenej medzidruhovej predácie, navodenie patologických stavov spôsobujúcich úhyn alebo neukončenie vývoja článkonožcov
  • chemická: využíva jedovaté látky, ktoré spôsobujú smrť napadnutých organizmov (insekticídy), alebo ich odpudenie
  • fyzikálne: vysoká teplota všeobecne, slnečné ionizujúce alebo iné žiarenie, ultrazvuk, elektrický prúd (lapače)