Ploštica posteľná

Ploštica posteľná (iné názvy: zastarano bzdocha posteľná, nesprávne alebo zastarano ploštica domáca, ľudovo ploštica; zastarano: štenica [-bohemizmus], zastarano ploščica; lat. Cimex lectularius) je známy dočasný parazit teplokrvných stavovcov vrátane človeka patriaci medzi bzdochy.

Ploštica posteľná
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Cimex lectularius
Linnaeus, 1758
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Ploštica posteľná je hrdzavočervený bezkrídly hmyz veľký 5 – 9 mm, napáda svoje obete spiace za tmy. Cez deň sa ukrýva v štrbinách nábytku a stien, za obrazmi, garnižami, tapetami a pod. S obľubou zalieza do elektrických zásuviek, kde ju najľahšie nájdeme. Žije i v kurínoch, holubníkoch a niekedy aj v hniezdach lastovičiek a vrabcov. Preto neslobodno ustajňovať hydinu a trpieť prítomnosť vtákov (hniezdenie zdivených holubov) v obývaných budovách. V domoch sa ploštice rozliezajú v lete cez okná po vonkajších stenách budov, po celý rok putujú cez vonkajšie chodby, šachty inžinierskych sietí, štrbiny okolo potrubia ústredného kúrenia a pod.

Uštipnutie spôsobuje u väčšiny ľudí vznik spočiatku bolestivých, neskoršie svrbiacich mierne vyvýšených pupeňov, často nepravidelného obrysu, s priemerom 1 – 3 mm. Pupene sa nachádzajú hlavne na obnažených miestach tela nepokrytých bielizňou, na rukách, nohách a hlave, často i na chodidlách. Silnejšie pobodanie u citlivých ľudí sprevádza horúčka, opuchy a niekedy aj žihľavková vyrážka po celom tele. Poštípané miesta natierame alkoholom, mentolovým alebo eukalyptovým liehom, 10 % čpavkom alebo chladivou masťou. Na opuchy prikladáme obklady s octanom hlinitým.

Pred ich zavlečením sa bránime dodržiavaním všeobecných zásad hygieny, čistotou v bytoch, kontrolou starých predmetov prinášaných do bytu na prítomnosť ploštíc. Pri podozrení na výskyt ploštíc musíme vyhľadať odborníka, ktorý naše podozrenie overí a v pozitívnom prípade určí vhodný postup ich hubenia. Pri zistení výskytu ploštíc vždy hrozí nebezpečenstvo ich rozšírenia do susedných bytov. Ak sa susedia, resp. bytový podnik bránia finančne nákladnému odhmyzovaciemu zákroku, treba sa obrátiť na komunálneho hygienika územne príslušného Štátneho zdravotného ústavu, aby nariadil potrebné asanačné opatrenia v postihnutom objekte podľa vyhlášky č. 585/2008 Z.z. (resp. staršie: nariadenia 337/2006 Z.z., ešte staršie: vyhlášky 79/1997 Z. z.), ako aj zákona č. 355/2007 Z. z. (resp. staršie: zákona č. 126/2006 Z. z., ešte staršie: zákona č. 272/1994 Z. z.).

Iné projekty upraviť