Ploštica

rozlišovacia stránka

Ploštica (ľudovo alebo zastarano: ploščica[1][2], zastarano [väčšinou okrem významov príslušník Heteroptera a voľnotykadlová bzdocha] alebo slangovo: štenica[3][4]) môže byť:

 • v entomológii:
  • slovenský názov hmyzieho rodu Cimex v širšom zmysle, namiesto ktorého sa niekedy (najmä pred rokom 2015) uvádzajú dva rody - Cimex v užšom zmysle a Oeciacus[5][6][7](Z rodu Cimex v širšom zmysle ľudí napádajú len dva druhy - ploštica posteľná [Cimex lectuarius] a ploštica tropická [Cimex hemipterus], z toho na Slovensku takmer len ploštica posteľná.), pozri ploštica (rod)
  • zastarano: slovenský názov viacerých rodov z taxónu voľnotykadlové bzdochy (Geocores, Geocorisae, Gymnocerata)[8], pozri pod voľnotykadlové bzdochy
  • ľudovo alebo staršie: ploštica posteľná (Cimex lectuarius)[9][10][1]
  • príslušník taxónu ploštice - pozri nižšie
 • v slangu: odpočúvacie zariadenie[11]

Ploštica (ľudovo alebo zastarano: ploščica) môže byť aj:

Ploščica môže byť aj priezvisko, napr.:

Ploštice môže byť:

Zdroje upraviť

 1. a b ploščica. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 2. a b ploštica. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok II L – P. Bratislava : Veda, 2006. 1065 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0900-6. S. 838.
 3. štenica. In: Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok V (R-rab — Š-švrkotať). Bratislava : Veda, 2000. 690 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0628-7.
 4. https://www.literama.sk/sk/knihy-clanok/192/skurveny-pribeh
 5. Slovenské mená hmyzu. Ed. Oskár Ferianc. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1975. 308 s. S. 57 – 58.
 6. plošticovité. In: Pyramída (encyklopedický časopis)
 7. BALVÍN, Ondřej; ROTH, Steffen; VILÍMOVÁ, Jitka. Molecular evidence places the swallow bug genus Oeciacus Stål within the bat and bed bug genus Cimex Linnaeus (Heteroptera: Cimicidae). Systematic Entomology, júl 2015, roč. 40, čís. 3, s. 652 – 665. ISSN 1365-3113. DOI10.1111/syen.12127.
 8. a b RÍZNER, Ľ. V. Živočíchopis. Uh. Skalica 1875. S. 205
 9. a b ploštica. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok III p – r. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1963. 912 s. Dostupné online. S. 97.
 10. ploštica. In: Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok III : O – P (pochytka). Bratislava : Veda, 1994. 653 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0429-2.
 11. a b ploštica. In: ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny. Praha : Maxdorf, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7345-326-8. S. 187.
 12. NOVÁKOVÁ, E. Lekárska parazitológia. 2015 S. 68 [1]
 13. rôznokrídly hmyz. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Diel III. N – Ž. Bratislava–Praha : Litevna, 1932. 348 s. S. 140.
 14. Hemiptera. In: Masarykův slovník naučný. Zväzok 3. H – Kn. Praha : Československý kompas, 1927. 1040 s. S. 136.
 15. MATZENAUER, F. O. Krátky prírodopis. 2. vyd. B. Štiavnica 1874. S. 42
 16. bzdochy. In: JASIČ, Ján, a kol. Entomologický náučný slovník. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1984. 674 s. (Slovníky a encyklopédie.) S. 65.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.