Diaľkový prieskum Zeme

Diaľkový prieskum Zeme je metóda geologicko-geografického prieskumu Zeme pomocou umelých družíc. Vyvinula sa z leteckého snímkovania. Multispektrálnymi snímkami povrchu Zeme z družíc (vo viditeľnej a infračervenej oblasti spektra) sa získavajú poznatky o geologických štruktúrach, ktoré nemožno vidieť z menších výšok, o ložiskách užitočných nerastov, prírodných bohatstvách Zeme, životnom prostredí a pod. Radarové metódy pri diaľkovom prieskume Zeme sa používajú najmä v kartografii.

Schéme skenovania zemského povrchu družicou Landsat (NASA).

Metódy diaľkového prieskumu Zeme sú jedným z najvýraznejších prejavov využitia umelých družíc pre národné hospodárstvo; boli zahrnuté napríklad do programov kozmických lodí Sojuz, družíc Kozmos, Landsat a pod.

Iné projekty

upraviť

  Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.