Diabol

rozlišovacia stránka

Diabol môže byť:

  • nadprirodzená bytosť v niektorých náboženstvách, mytológiách a rozprávkach[1][2], pozri diabol (náboženstvo)
  • v práve Izraela starozákonného obdobia: žalobca pred súdom stojaci po pravej strane obžalovaného, synonymum: satan[1], pozri diabol (žalobca)
  • expresívne: človek s mnohými výraznými, obyčajne zápornými vlastnosťami, veľmi priebojný, silný, prefíkaný a pod. (často v nadávkach), synonymum: čert[3]
  • rod vačkovcov, do ktorého patrí napr. diabol tasmánsky, lat. Sarcophilus[4], pozri diabol (rod)

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  1. a b „ďábel“, Malá československá encyklopedie, II. svazek D – CH (1. vyd.), Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1985, str. 13 
  2. diabol. In: KAČALA, Ján; MARSINOVÁ, Marta; MASÁR, Ivan; PECIAR, Štefan; POVAŽAJ, Matej, SLIVKOVÁ, Viera; SMIEŠKOVÁ, Elena; MICHALUS, Štefan; PISÁRČIKOVÁ, Mária Krátky slovník slovenského jazyka. Piate doplnené a upravené. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 122.
  3. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „diabol“, Slovník súčasného slovenského jazyka (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 80-224-0932-4, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=diabol&s=exact&c=j750&cs=&d=sssj, dost. 2022-03-27 
  4. Slovenské mená cicavcov sveta (1 vyd.), Bojnice: Zoologická záhrada, 2003, str. 10, ISBN 80-969059-9-6 
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.