Diagram TAS je petrologický klasifikačný diagram tých vyvretých hornín, kde sa nedá použiť klasifikácia na základe minerálneho zloženia (QAPF diagram), teda u mikrokryštalických výlevných hornín a vulkanických skiel.

Schéma TAS diagramu. Popis jednotlivých polí:
F - foidit
Ph - fonolit
Pc - pikritický bazalt
U1 - bazanit
U2 - fonotefrit
U3 - tefrofonolit
B - bazalt
S1 - trachybazalt
S2 - bazaltický trachyandezit
S3 - trachyandezit
T - trachyt
O1 - bazaltický andezit
O2 - andezit
O3 - dacit
R - ryolit.

Je založený na pomere celkového obsahu (v hm. percentách) oxidu kremičitého (SiO2) voči celkovému obsahu alkálií – oxid sodný (Na2O) a oxid draselný (K2O). Od tohto pomeru je odvodený aj názov diagramu (z angl.) Total Alkali Silica. Jednotlivé polia diagramu boli definované IUGS.

Súčasná verzia grafu je definovaná v práci Le Maitre a kol (1989)[1][2]. Klasifikácia je založená na 24 000 analýzach hornín.[3]

Je vhodná na klasifikáciu čerstvých nezvetralých hornín. Zároveň nie je vhodné aby boli horniny alterované alebo metamorfované, pretože tieto procesy môžu mobilizovať alkálie a spôsobovať posun. Horniny bohaté na horčík a draslík nie sú vhodné na klasifikáciu pomocou tohto typu diagramu. Zároveň je potrebné rekalkulovať výsledky na 100% zvyšok bez H2O a CO2.[3]

Referencie upraviť

  1. Le Maitre, R. W., Bateman, P., Dudek, A., Keller, J., Lameyre, J., Le Bas, M. J., Sabine, P. A., Schmid, R., Sorensen, H., Streckeisen, A., Woolley, A. R. & Zanettin, B. (1989). A Classification of Igneous Rocks and Glossary of Terms: Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. Oxford: Blackwell Scientific.
  2. Le Bas M. J., Streckeisen L., 1991, The IUGS systematics of igneous rocks. Journal of the Geological Society, London, Vol. 148, s. 825-833
  3. a b Rollinson, H. R., 1993, Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation. New York, Longman Scientific & Technical, 352 s.