Diagram QAPF je dvojica ternárnych diagramov (s vrcholmi QAP a FAP) spojených na AP línii, ktorá slúži na klasifikáciu vyvretých hornín podľa minerálneho zloženia. Skratka QAPF je zložená z angl. názvov minerálov umiestnených vo vrcholoch trojuholníkov: Quartz (kremeň), Alkali feldspar (alkalický živec), Plagioclase (plagioklas) a Foide (foid – zástupca živcov). Tieto minerály sú použité pri klasifikácii.

QAPF diagram.

Nutná podmienka na použitie diagramu QAPF je možnosť identifikácie jednotlivých minerálnych zŕn v hornine. Toto dobre spĺňajú intruzívne horniny, nakoľko sú dobre vykryštalizované. Dá sa však použiť aj na klasifikáciu extruzívnych hornín, nie však na klasifikáciu vulkanoklastík a sopečných skiel. Vtedy sa používa iný diagram – TAS, ktorý je založený na chemickej kompozícii horniny. Diagram QAPF sa vôbec nedá použiť na klasifikáciu ultrabázických hornín (s obsahom mafických minerálov viac ako 90 %). Vtedy sa používajú ternárne diagramy s inými minerálmi, definovanými vo vrcholoch trojuholníka.

QAPF diagram bol vytvorený Medzinárodnou úniou geologických vied (IUGS), konkrétne jej subkomisiou pre klasifikáciu vyvretých hornín pod vedením A. Streckeisena na konferencii v Montreale v auguste 1972 (vydaný roku 1976)[1]. Geológmi celého sveta je diagram akceptovaný ako klasifikačná pomôcka pre vyvreté horniny.

Referencie

upraviť
  1. Streckeisen, A., 1976: To each plutonic rock its proper name. Earth-Science Reviews, 12, 1, s. 1 - 33

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému QAPF diagramy