Dieréza

rozlišovacia stránka

Dieréza (z gr. διαίρεσις diairesis - rozdelenie, oddelenie, rozlíšenie) môže byť:

  • v metrike: medzislovný predel, ktorý pripadá na hranicu stopy a splýva s ňou, pozri dieréza (verš)
  • v rétorike: enumeratívna konštrukcia ukončená akumuláciou (napr. ľudia, zvieratá - všetko živé) alebo len prestávka oddeľujúca túto enumeratívnu konštrukciu od jej akumulácie
  • v jazykovede zriedkavo:
  • vo filozofii:
  • v medicíne: všeobecne rozdelenie kosti či nejakej mäkkej časti tela (zlomením, rozrezaním a podobne)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.