Disekcia axily

Disekcia axily je chirurgický zákrok, pri ktorom sa odstraňujú lymfatické uzliny v oblasti pazuchy. Najčastejším dôvodom je podozrenie na metastázy do týchto uzlín pri zhubnom nádore prsníka, kedy sa zákrok kombinuje s mastektómiou alebo prsník zachovávajúcou operáciou. Zatiaľ, čo európska chirurgická škola disekciu preferuje, americká škola k nej pristupuje len v prípade biopsiou dokázanej metastázy.

VýznamUpraviť

Požaduje sa odstránenie minimálne 10 lymfatických uzlín, no extrémne radikálne techniky, ktoré mnohokrát výrazne znižovali následnú kvalitu života sa dnes už nepoužívajú. Rozsah ich postihnutia je najdôležitejším prognostickým faktorom rakoviny prsníka, i keď jeho význam v posledných rokoch klesá. Významný je fakt, že aj u malých invazívnych zhubných nádorov sa udáva výskyt mikrometastáz v týchto uzlinách až 20%.

Hoci to nie je jednoznačné, na základe viacerých štúdii sa zdá, že axilárna disekcia zlepšuje aspoň u malého počtu pacientiek čas prežitia. Minimálne ovplyvňuje prežitie pacientiek s malým nádorom a klinicky negatívnymi (nehmatnými) uzlinami a rovnaký nulový efekt má i u žien s veľkým nádorom a rozsiahlymi metastázami.

KomplikácieUpraviť

Lokálne recidívy nie sú časté a závisia skôr od počtu odstránených uzlín a správnej techniky disekcie, než od ich rozsahu metastatického postihnutia. Rádioterapia bez disekcie má vyšší výskyt lokálnych recidív, no kombinácia ožiarenia a následnej disekcie so sebou prináša vyššie riziko pooperačných komplikácii.

  • seróm - nahromadenie tekutiny, ktorú po operácií výraznejšie vylučuje rana. Rieši sa väčšinou punkciou, málokedy priamou chirurgickou intervenciou. Môže sa sekunádrne infikovať.
  • lymfedém - je vážnou a obávanou neskorou komplikáciou. Stupeň závažnosti sa hodnotí podľa rozdielu obvodu neoperovaného a operovaného ramena (do 3 cm - ľahký, 3-5 cm - stredný, nad 5 cm - ťažký). Jeho vznik je podmienený najmä typom a rozsahom disekcie.
  • bolesti
  • porucha citlivosti na vnútornej strane ramena a priľahlej stene hrudníka
  • obmedzenie pohybu v oblasti ramena