Diskusia:Častkov

Pridať diskusiu
Aktívne diskusie

Nadmorská výškaUpraviť

Uvedená nadmorská výška obce (382 m) je asi o 100 m vyššia ako je reálna. Akul59 (diskusia) 18:05, 16. február 2019 (UTC)

@Akul59: Uvádza ju zdroj [1] (príloha k 60/2008 Z. z.). Pri niektorých obciach sa to zhruba zhoduje s výškou v strede obce, pri niektorých nie (je možné, že to je nejaký priemer za k.ú. alebo tak). Môžeme tam uviesť údaj podľa Kropiláka („280 m stred obce, 245 – 542 m v chotári“). --Teslaton (diskusia) 18:21, 16. február 2019 (UTC)
Určite tam bol preklep o tú stovku; táto mapa i táto ukazujú podobnú hodnotu.--Pe3kZA 19:06, 16. február 2019 (UTC)
@Pe3kZA: Hej, ja som si vedomý, že nie je problém zobrať výšku pre nejaké súradnice podľa nejakého elevation modelu, no lepší je vždy nejaký zdroj, ktorý sa dá citovať. Pretože 1. vlastný výskum, 2. modely sú rôzne a rôzne presné, 3. každý môže zvoliť iné miesto, atď. A preklep to nutne byť nemusí, stačí ak v tej prílohe pre danú potrebu napr. neuvažovali stred obce, ale nejak definovaný priemer. --Teslaton (diskusia) 19:15, 16. február 2019 (UTC)
Snažil som sa potvrdiť tebou opravenú chybu. Za nadmorskú výšku sa považuje údaj, nameraný v strede obce (často pri kostole). Držme sa preto zaužívanej praxe a v tomto prípade je i z dôvodu pomerne málo členitého terénu jednoznačný verdikt. A či to je 280, 282 či 290, to je v podstate jedno. Tieto hodnoty sa takmer vždy líšia v hodnote ±5 m. Pe3kZA 19:22, 16. február 2019 (UTC)
@Pe3kZA: Akurát že „nameraný“ nie je to isté ako „od oka odčítaný z niektorej online mapy“. To, čo vypluje nejaká webová mapa, je údaj, nejak interpolovaný z výškového modelu, ktorý používa. Pričom tých modelov je X, každý s trochu iným rozlíšením, iným ref. rámcom, atď. Pokiaľ existuje spoľahlivý zdroj, ktorý explicitne uvádza nadmorskú výšku v strede obce, je vhodné uviesť tú, vrátane príslušnej citácie.
Čo sa týka online máp, dobrý overovací zdroj je terénna mapa ÚGKK [2], po kliku zobrazuje výšku vo výškovom systéme Bpv (1957). Stále ale ide o „vlastný výskum“, tzn. vhodnejší je zdroj. --Teslaton (diskusia) 20:01, 16. február 2019 (UTC)
Späť na stránku „Častkov“.