Ak potrebujem niečo od Teba, napíšem Ti do Tvojej diskusie, odpovedz mi prosím tam. Ak potrebuješ niečo Ty, napíš mi prosím sem, na moju diskusnú stránku, odpoviem Ti rád tu.

Úžiny upraviť

Kresadlo si vedľa o pochopení Dardanelskej operácie

isté Kresadlo.bitevná lod je po česky,slovenský výraz je radová lod,predpokladám že ti nemusím rozpisovať čo to znamená

Aj slovenská literatúra používa tento výraz. pravdepodobne to je prevzaté (nie som linguista). Radová loď je "rezervovaná" pre skutočne radové lode (drevenné trupy) a podľa rozostavenia diel v rade (radoch) prípadne od taktiky nazývanej radová. Zatiaľ nikto mi nevedel presne vysvetliť, či slovo radová loď je od radu diel, alebo zástupu (radu) lodí, ktorý držali pri plavbe a bitkách. V skratke rozhodlo sa tu na Wiki, že moderné lode budú označované ako bitevné. Chápem, že s tým máš pravdepodobne problém, ale pravda je taká, že aj slovenská literatúra tento názov používa. S pozdravom --Kresadlo 07:13, 17. marec 2008 (UTC) Výraz radová lod je odvodená od taktiky p.s. Názov vznikol koncom 17 stor. ked sa začala presadzovať lineárna taktika,podľa predpisov jednotlivých flotíl musela mať lod v radovej zostave predpísaný počet diel 50-75. Po postavení Dreadgnoutu sa tento pojem automaticky prenášal na najsilnejšie lode i ked v mnohých námorníctvach sa vžila trieda dreadgnouth--80.242.33.198 10:45, 21. máj 2008 (UTC);;;;Odpovědět[odpovedať]

Zvonica upraviť

Ahoj Kresadlo! Zvonica vo Vrbovom je samostatne stojaca stavba a s kostolom toho nemá veľa spoločného...teda neviem či je tam ten obrázok práve najvhodnejší...nechávam to na Tvoje uváženie. Želám Ti pekný deň, --Pescan 19:40, 17. apríl 2008 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

  • Vedľa kostola je veža, vybudovaná v roku 1835 na mieste pôvodnej gotickej. obrázok je pridaný k tejto vete v spomenutom článku.--Kresadlo 06:16, 18. apríl 2008 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Bojová loď upraviť

Dovolil som si vstúpiť sem, nakoľko sa mi náš pôvodný kontakt stratil a chcel som odpovedať na Vašu reakciu zo 17. 4.2008. Pokračuje text, ktorý mal byť v našej internej diskusii: (Ak nesúhlasíte, môžete ma zrušiť)

Začnem slovami klasika: Pozdravujem Vás (síce nie hory, lesy ) ale Vás pán Kresadlo. Ozývam sa dosť neskoro , dokonca ešte neskoršie ako som pôvodne chcel ale mám dva dôvody, ktoré použijem na svoje ospravedlnenie  : Od štvrtka popoludnia (m. t.) do pondelka som bol mimo internetu (aj takí ľudia sa vyskytujú). V pondelok som síce vytvoril takýto elaborát, už som z neho mal asi ¾ , keď mi záhadným spôsobom zmizol a nemal som ani čas ani nervy niekedy do večera ho plodiť znova. Ďalšie dva dni som bol zase mimo na nejakých konfernciách a seminároch (mimochodom ten včerajší bol aj so zameraním, ktoré sa týka v širšom kontexte aj nášho terminologického problému, možnoo sa niekde ďalej k tomu dostanem pri príkladoch), takže som nemal čas napísať nejaký pozdrav. Inak som rád, že som Vás neodradil , lebo otvorene sa priznám celý víkendsom mal výčitky svedomia že som sa na Vás príliš tvrdo vrhol (a či som sa náhodou príliš nepredvádzal , čo nebolo mojim úmyslom), keďže som to písal veľmi emotívne, nakoľko sa snažím v medziach mojich možností vyčisť slovenskú odbornú terminológiu od všelijakého cudzieho balastu. Robím to aj z určitého vlastenectva (i keď sa to dnes akosi módne nenosí – zaujímavé, že len na Slovensku) lebo historickým vývojom v niektorých obdobiach slovenčina v kritických prípadoch bola to jediné čo sme mali proti svojim (eufemisticky) neprajníkom (ako to opísal napr. V. Mináč v Dúchaní do pahrieb a ďalšom alebo P. Kačala v Slovenčina vec politická) a v konečnom dôsledku nám to umožnilo aj súčasnú existenciu. (Na okraj hlavnej témy: Viete, že v čase Veľkej Moravy sa vlastne jej centrálne územie t. j. Slovensko volalo v originále nie VM, čo je umelý postnázov ale SLOVENČINA? Uvádza to iba Šafárik a Ratkoš, my to v učebniciach nemáme ale Poliaci tento pojem veselo uvádzajú v historických atlasoch a nemajú s tým žiadny problém. U nás to nájdete akurát v Jankovi Kráľovi ale aj to len vo vydaní z 50-tych rokov).

Čo sa týka odvolávok, ako som spomínal ja som sem zasahoval v rámci tvorcov Wikipédie len ako amatér, kde som našiel chyby , resp. som uznal za vhodné doplniť nejaké údaje. (Systém diskusie a ostatného sa zobrazuje aj neprihlásenému) ale do toho ostatného som sa necítil kompetentný a nakoniec vyhovuje mi zatiaľ určité inkognito. Z toho dôvodu som neopravoval ani nadpis, len ostatný text. Pre nadpis som vložil na začiatok poznámku. Pri tých bojových lodiach som síce urobil pomocné heslo s odvolávkou na normu (bitloď bohem. = bojloď STN) ale tá odtiaľ zmizla. Urobil som pomocné heslo Bojová loď cez linku pôvodného textu so širším vysvetlením, prečo uvedené opravy ale heslo zaniklo, pričom sa jeho text objavil v diskusii Lode, kde zapadol medzi staršie príspevky a zatiaľ je tam. Úpravu odvolávok preto nechávam na kompetetnejších, nakoniec ide len o spresnenie hesla.

Ešte k dôvodu striktného používania slovenských termínov uvediem napr. možnosť lepšieho porozumenia slovenského pojmu cudzinom (dnes je na internete i slovenčina a v určitých prípadoch sa nevyhne stretu s ňou). A určite mu uľahčím proces chápania ak si bude vedieť pojem odvodiť zo známych súvislostí. Dovolím si uviesť malý príklad z lodiariny: Pri trupe máme: čelo, korma (slov.); příď, záď (čes.); nos, korma (rus.); dziob/ďob, rufa (poľ.). Zatiaľ asi jasne zrozumiteľné napr. aj pre našinca. Z toho odvodené nosné konštrukčné prvky sú: čeleň (čelný väzník), kormovec (kormový väzník) (slov.); předný vaz, zadný vaz (čes); achťeršťeven, foršteveň (rus.). Ako vidieť pri prvých pojmoch (s. a č.) ide jasnú nadväznosť a zrozumiteľnosť, ale čo v ruštine? A to je dôsledok, že sa tento termín dovliekol z holandčiny (nemám po ruke slovník ale v origináli je to približne voorsteven, achtersteven (vyslovované tvrdo, preto som v r. pravopisne nesprávne pripísal na zdôraznenie mäkčene). Čo je v holandčine pri základných znalostiach jazyka ľahko odvoditeľné, v bastardizácii ruštiny je to problém. Zámerne som ich v tom prvom prípade napísal v opačnom poradí, pretože pri mojom prvom stretnutí s týmito pojmami ma to len ako skomolené slová „nútilo ukladať do poradia polohy na lodi“ podľa abecedy, keďže inak sa nedali identifikovať. Pritom vor. je čelný a acht. je kormový. Dúfam, že touto nudnou vsuvkou som trochu vysvetlil, prečo požadujem, aby sme odborné texty písali ako nám (spisovný) zobák narástol. Tým nie som za odstránenie cudzích slov slovenčine resp. ich absolútne neprijímanie ale k logickému prístupu pri ich zavádzaní. Bitva, ako sa to aj v diskusii spmínalo znamená aj slovenčine boj, bitku. Lenže je to zastaralé slovo a v modernej tlačenej slovenčine ho v tomto význame nájdete iba v 6-dielnom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vyšiel niekedy v 60-tych rokoch. V súčasnosti začal znovu vychádzať (ako novospracovaný nie reprint) ale prvý diel bol prijatý dosť kriticky kultúrno-odbornou verejnosťou, takže pre naše potreby zatiaľ bude relevantný ten starý. Krátky slovík slovenského jazyka z 1987 slovo bitva vôbec neuvádza (podrobné technické pojmy (bitva ako vyväzovací stĺpik na lodi/nábreží) neuvádza z priestorových dôvodov a ich špecifického zamerania) a bitvu (ako boj) chápe ako archaizmus, ktorý si prípadní záujemci môžu nájsť ako básnické zvraty, resp. v súbornom diele Jána Hollého v 19.stor. Ešte sa vrátim k tým cudzincom – odhliadnuc od týchto mojich upresnení, ak by ste boli náhodou nútený cudzincovi vysvetliť nejako súvis pojmov bitka, boj, vojna atď. určite by Vám vtedy ani trochu nezišlo na um aj slovo bitva ako súvisiace. Alebo sa mýlim?

Preto, keď ide o encyklopédiu (Wik.), predpokladám, že súhlasíte so mnou, že mali by tam byť jasne vycizelované ako odborné, tak všeobecné pojmy. Nakoniec, je to určitá naša reprezentácia na nete. A niekedy som odkázaný na ňu, zistiť niečo aj v cudzom jazyku. A ako teraz mám akceptovať (niekedy len ako jediný zdroj relevantných údajov) vo Wik. inojazyčné texty, pojmy, opisy a údaje, keď viem, že v slovenských heslách sú „kopance“ pri termínoch, pravopise a neviem v čom ešte? Tu si dovolím malý odskok – z určitých indícií Vášho ohlasu som v tom, že ste pôvodca daného hesla. Z toho titulu by som si dovolil už s Vašim súhlasom tam opraviť v dohľadnej dobe jeden technický údaj ktorý mi v prvom „pravopisnom“ rozčúlení unikol. Je to vec, ktorá je mnohým len nadšencom alebo inak zainteresovaným lodiarom nejako nejasná, resp. si ju neuvedumujú. Ide o to že vojnové lode (aj bojové lode) sa nešpecifikujú priestornosťou (v registrovaných tonách). To je len výsada obchodných lodí a aj to len námorných. Riečne si vystačia s nosnosťou v tonách. Písali ste že ste lodný nadšenec, takže sa tu nechcem zdržovať zbytočnou prednáškou k tomu, čo viete, ale ak máte záujem som ochotný. Na to som už upozorňoval pred vyše 20-timi rokmi ak si ešte pamätáte Technické noviny. Ono ako odborné technické periodikum napísalo bez začervenania: osobná loď Queen Elisabeth 2 s výtlakom 68 000 BRT (!) (presnosť konkrétneho čísla je v tomto prípade irelevantná).

Na dlhší záver, keďže ste akceptovali môj – mnou odporúčaný (teda presnejšie spisovný termín odobrený jazykovým ústavom a úradne predpísaný štátnou normou ), dostali ste sa medzi nás, ktorých ostatní čechoslovakisti, čitatelia českých kníh (tým nezatracujem č. k. a ich čítanie), poslucháči len českého dabingu atď. budú sa sústavne snažiť presvedčiť, že nemáme pravdu na základe iných príkladov. Aby ste boli proti tomu obrnený, uvediem Vám tu niekoľko podkladov, ktoré môžete použiť na obranu svojho presvedčenia a správnosti Vášho rozhodnutia. V prvom prípade je to názvoslovná norma STN 32 0000,ktorá v tomto je základný východiskový materiál a vlastne platí ako zákon (samozrejme trošku zveličene ale... dura lex sed lex). A taktiež ten spomínaný Slovník lodného názvoslovia . Tam tie pojmy sú jednoznačne postavené vis-a-vis slovensko-rusko-anglicko-nemecký termín. Argument, (veľmi frekventovaný), že bojová loď je každá vojnová loď a tým dôjde k zámene som si terminologicky overoval blahej pamäti na JÚĽŠ u dr. Hegerovej, ktorá bola na túto jazykovú problematiku expert par ecellence (bohužiaľ bola, lebo zomrela pomerne mladá, takže sme na tejto strane bojiska stratili významné posily). Išlo o pojem bojové lietadlo ako špecifický typ a ako všeobecný názov. Pokojne ich môžeme akceptovať, rozdiel vyplynie z kontextu použitia v texte (Hegerová). Na toto mám pomôcku v matematike, kráľovnej vied a to v oblasti množín a podmnožín. STN definuje množinu: plavidlo – umele vyrobené plávajúce teleso určené na službu na vode......zahŕňa lode, plávajúce stroje, plávajúce zariadenia a plte. Podmožina: loď - riaditeľné duté plavidlo slúžiace na prepravu osôb a nákladov.... Potom rozdelenie plavidiel: Podľa STN 1.obchodné (nákladné, osobné, ….. 2.vojenské (bojové a pomocné) 3.zvláštne Ale máme ešte k dispozícii prof. Alexander Petrovský: Dopravný slovník Bratislava Alfa 1983, ktorý v hesle plavidlo má jeho delenie na civilné (obchodné a podnikateľské atď....), na vojenské (vojnové, pomocné), na špeciálne). Pri vzniku STN Názvoslovie v rámci odborných pripomienok sa termín civilné p. z dôvodu „demilitarizácie“ zamietol a ostal ako všeobecný pojem len obchodné p. Ale z hľadiska gramatiky a logiky možno v širšom kontexte pojem civ. p. akceptovať i naďalej. A nám to v prípade nutnosti ak by niekto striktne trval na presnom rozdelení pojmov nie len kontextom umožní napr. použiť vedľa seba bojové lode (špeciálny typ vojnovej lode (delenie Petrovský)) a bojové plavidlá (t. j. všetky bojové lode (delenie STN) v príslušnom vojenskom námorníctve (bojové lode, krížniky, torpédoborce atď.)). Inak mimochodom všimli ste si, že keď si rozšírime slovnú zásobu nadväzných slovenských termínov zaobídeme sa i bez výpožičiek z češtiny. Má tá slovenčina niečo do seba, že? A k tej homonymite pojmov: Máme bradu a bradu. Ľ. Štúr nosil bradu a možno včera niekto dostal v nejakej krčme na bradu. Zaujímavé, že nikto nežiada aby kvôli tomu sme do slovenčiny zaviedli vousy a plnovous. Ľudí s bradou sú miliardy a s bradou k tomu úmerné státisíce a nikto sa u nás nebojí že sa to pojmovo popletie. Zato pri nejakej stovke bojových lodí za celé 20. storočie to na Slovensku znamená katastrofu, hlavne aj v tom, že to zaujíma len úzky okruh špecialistov a nadšencov.

Ešte som chcel napísať pár doplnkov ale je to už príšerne dlhý elaborát,ktorým som Vás určite znechutil na dlhý čas ak ste ho vôbec dočítali až sem (máte u mňa pivo), teda ak bude ešte nejaké nabudúce dovolím si Vám uviesť ďalšiu „prednášku“ (samozrejme súvisiacu s našou témou).

S pozdravom


_

Je to vyčerpávajúce čítanie, pijem Topvar 10°. Odporučil by som teda túto terminológiu zapracovať do Loď#Vojenská loď (vojnová loď), a od toho by sme mohli do budúcna vychádzať. Na margo miznutia. Mnohí redaktori presúvajú odvolávky do referencií, no mnohí ich aj mažú, prípadne presúvajú do diskusií. Takže preto to zmizlo, či presunulo sa. Abez obáv, sú tu aj tvrdší redaktori. A keď ma neodradili oni, tak som asi dosť odolný... S pozdravom --Kresadlo 11:03, 25. apríl 2008 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

No a predchádzajúca diskusia je tu: Diskusia s redaktorom:195.46.73.8 (zmenila sa vám IP-čka). --Kresadlo 11:06, 25. apríl 2008 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

S úvodným pozdravom, Vám ďakujem jednak za to, že ste si to prečítali, ale hlavne za to, ako som si všimol, že ste urobili príslušné opravy v našich spoločne posudzovaných textoch. Inak, ani neviete ako veľmi ste mi pomohli touto úpravou a akceptáciou správneho termínu do budúcnosti, keďže mám ešte pred sebou úlohu opraviť takúto chybu v jednom materiáli. Medzitým som si dovolil ešte urobiť už spomínanú technickú opravu v hesle bojová loď a to rozdelenie podľa výtlaku. Všetky vojenské (nielen bojové) lode sú definované výtlakom v tonách (ktorý vyjadruje rovnováhu objemového výtlaku v m3 s hmotnostným výtlakom v tonách =1000 kg/1016kg) a nie registrovanými tonami (BRT, NRT - to je jednotka len pre obchodné lode a len námorné) čo je jednotka priestornosti (100 kubických stôp = 2,83 m3) a slúži na stanovenie hodnoty poplatku v prístavoch za náklad ako objektívnejšia hodnota ako zmena hodnoty ponoru. 100 t vaty zaberie celkom iný priestor ako 100 t olova alebo inak, plný nákladný priestor vaty nemusí tak tak rapídne zmeniť výtlak ako malá hromádka olova niekde na dne nákladného priestoru. Preto komerčne sa loď definuje registrovanými tonami a to uznáte na vojnovom plavidle nemá zmysel – priestor na prevoz tovaru. Ešte by som v tom delení v b.l. navrhol doplniť ešte jedno rozčlenenie aj po 1920-om roku tzv. washingtonské obmedzenie parametrov do pol 30- tych rokov, čo výrazne ovplyvnilo niektoré konštrukcie b.l. napr. britské. Ak to samozrejme, nebudete považovať za prílišné rožširovanie hesla - nadbytočné podrobnosti. K opisu Dreadnoughtu – delostrelectvo stredného kalibru ani kazematy práve D. ako prvý nemal a delá najmenšieho kalibru (myslím, že 76 mm) mal na delových vežiach. Naopak ešte niektoré neskoršie stavby b.l. po D. sa ku kazematám vrátili a s nimi prežili až do 2. svetovej vojny. Myslím, že v tom zmysle by bolo hádam dobré ten príslušný odsek opraviť/upraviť. Obrázok D. práve usvedčuje tento chybný text. Čo myslíte? Váš návrh o doplnenie hesla Loď akceptujem, pozrel som si ho a z môjho hľadiska je priam vhodné na rozšírenie aj samotnej normy STN 320000 Názvoslovie, vzhľadom na dosah, možnosť rýchlej aktualizácie a uvedenia viacerých termínov (norma je striktná, povoľuje iba jeden „terminus technicus“ a tým sa môžeme ochudobniťo možnosť viacrých výrazových nuansov , ktoré v širšom kontexte môžeme použiť v krásnej literatúre. Napr. pri tvorbe predmetnej STN mi jazykárka dr. H. striktne zamietla pojem štapel a za normatívny uznala len stavebná poloha. Ale ako slangový lodiarsky výraz tento pojem som ochotný akceptovať aj v krásnej literatúre (s možnou vysvetlivky pre laikov pod čiarou napriek tomu, že ide o „dovoz“ z nemčiny ale nedostáva sa do rozporu so slovenským pravopisom) a samozrejme zase len v spisovnej (norm.) forme v odborných publikáciách a encyklopédiách. Mal som v úmysle uviesť ešte viac doplnkov a perličiek ale aby to zas nebol dlhý elaborát, radšej končím. S pozdravom

Po prvé, diskutovať sa takéto veci majú na diskusnej stránke k článku a nie tu. Po druhé, teda ak som to z tohto (zbytočne) dlhého textu pochopil, tvrdíte, že proste ktorý význam výrazu "bojová loď" sa myslí, sa má uhádnuť z kontextu alebo núdzovo sa pre ten druhý význam má použiť výraz "bojové plavidlo" (hoci sám uvádzate, že má inú definíciu)....Tak, ak je to teda tak, tak to máme naozaj pekných "odborníkov", ktorí sú za toto zodpovední...stačilo to nazvať "bitková loď" a všetci by boli spokojní, namiesto toho máme ten istý pojem na typ lode zo začiatku 20. storočia aj na čojaviem egyptskú bojovú loď, to je skutočne veľmi inteligentné riešenie. Bronto 17:17, 28. apríl 2008 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Nuž slovenčina je teda poriadna potvora, však :-) --Kresadlo 06:24, 29. apríl 2008 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

RE Neviem čo je bojová lod,viacerý,nesprávne takto označujú radové lode alebo vbehnú do češtiny ako bitevné lode.Ku Marineskovi,pozri mierovú zmluvu ZSSR-Fínsko.--80.242.33.198 07:57, 1. máj 2008 (UTC);;;;P.S.tonáž BRT sa bežne používa i u vojnových lodí,Odpovědět[odpovedať]

Ďakujem za popis obrázka upraviť

Ďakujem za preklad popisu toho obrázka úhora. U nás sme si nad tým celá rodina lámali hlavu pár dní, ale na princíp prepisu popiskov sme neprišli. :-) --Eryn Blaireová 14:27, 13. máj 2008 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Pomoc upraviť

Dobrý deň pán Kresadlo,

hľadám kontakt na pána, s ktorým ste viedol diskusiu "Bojová, verzus bitevná loď": [1]. Zaujímam sa o staré Slovanské lode a keďže píše:

Mimo toho sa venujem určitej popularizácii histórie slovenskej vodnej dopravy a špecificky sa snažím spracovať slovanské lode strednej , severnej a východnej Európy v 9.-11. storočí ako pendant vikinských lodí.

Myslím si, že by mi vedel pomôcť. Wšimol som si, že nemá konto a vystupuje anonimne takže neviem či a ako mu môžem nechť odkaz (Wikipédiu používam len pasívne). Ak by ste mi vedel pomôcť budem vám povďačný.


Bohužiaľ po určitých nezhodách s istým redaktorom, vtedy administrátorom sa tu už neobjavujem. Spomínam si, že písal niečo o SAV, no kontakt určite nemám. Je mi ľúto, nepomôžem vám. Ale tu v texte hore by ste možno našli niečo, čo by vám pomohlo ho skontaktovať. Je náhoda, že som sa tu vôbec znova ukázal. Od toho pre mňa nepríjemného incidentu zásadne používam českú, rersp. anglickú wikipédiu. Odporučil by som to aj Vám.

S úctov --Kresadlo 14:19, 26. február 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]


Ďakujem aspoň za odpoveď.

Flavour upraviť

Ahoj. Jak jsi přišel na to, že Vnútorné kvantové číslo odpovídá en:Flavour (particle physics)? Flavor je jenom vůně. Doufám, že roboti z ostatních wiki tu chybu nevrátí zpátky, protože měnit to všude ručně se mi vůbec nechce. --egg 11:55, 10. marec 2010 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ahoj Egg, sám sa venujem oprave interwiki a takmer každá chyba vznikla kvôli obyčajnému ľudskému omylu, mnoho ich vzniklo aj na českej wikipédii. Ak by som vždy poukázal na pôvodcu chyby a napísal mu: "Jak jsi přišel na to", nepochybne by šlo o významné obohatenie vašej wikipédie, však ? Ručná oprava tohto interwiki mi zabrala menej času než Tebe napísanie Tvojho príspevku. S pozdravom --Kelovy 12:15, 10. marec 2010 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Kelovy, nech si svoje opovržlivé hodnocení od cesty, když se tě věc nijak netýká. Nejsem na tebe zvědavý. Kresadlo třeba nějaký důvod měl a já se normálně zeptal. Na CS bych udělal totéž. Upozornit na problém pomůže také v tom, že někdo třeba bude úspěšnější než já v hledání správného interwiki. Mimochodem, tvé shrnutí editace je zavádějící, fix znamená oprava a ne smazání. --egg 12:35, 10. marec 2010 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ty dobre vieš, že išlo o očividný omyl Kresadla, taký sa podaril každému z nás. Ale Tvoju radu si vezmem k srdcu, založím na českej wikipédii šablónu {{Jak jsi přišel na to}}, ktorú budem pôvodcom interwiki omylu vkladať do diskusie. A moje zhrnutie nie je zavádzajúce, opravou je totiž aj zmazanie chybného interwiki.--Kelovy 13:26, 10. marec 2010 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Vidím, že vášne prekvitajú na wiki aj po rokoch... Egg chyba sa stala tak, že som opravoval články, a omylom som pridal en:Flavour (particle physics) do článku Vnútorné kvantové číslo, miesto aby som ho správne vložil do článku Farba (kvantová fyzika). Mal som pootváraných viacej okien, a bohužiaľ nevložil som to do správneho. Milý Egg, ak ťa rozčúli takáto očividne nešťastnou náhodou spôsobená chyba, budeš musieť zažiť ešte väčšie rozčarovania, až sa zrazíš napr. a Brontom. Za svoju aktívnu činnosť na wiki som takýchto odkazov ponaprával mnoho, a ani raz som nikomu nevypisoval. Práve kvôli takýmto a podpobným útokom (možno z mojej strany nie moc pochopených) som sa vzdal aktívneho zasahovania do wiki. Ak si všimneš, za posledné skoro dva roky som mal minimum príspevkov, a nebudem v nich pokračovať aby som nemusel byť znova svedkom podobných výlevov, ako som zažil, a vidím, aj po dvoch rokoch zažívam znova. Svoj komplex si každý musí liečiť sám, no nik si ich nebude vylievať na mne. Ak sa Ti niečo meniť nechce, tak to nerob, spraví to po čase niekto iný, kto nie je tak lenivý, aby opravil chybu miesto toho, aby vypisoval strojcovi omylu. Pochopil by som to, ak by som to robil zámerne a stále, ale mám cez 7 500 úprav za sebou tak hádam zopár neúmyselných chybičiek by sa mi mohlo odpustiť bez rečí. Želám pekný deň, pretože mne si ho, milý Egg, pokazil. Kelovy ďakujem za pomoc a ochrannú ruku, pomohol si mi, keď som s wiki začínal a za to ti zostanem vďačný, a vidím, že ťa podobné výstupy ako tento neznechutili ani po rokoch. Chcel by som mať tvoju chuť pokračovať v činnosti aj keď ti pod kolená často hádžu nieže polená, ale priam metráky dreva. A zadarmo a so zanietením znova a znova poraziť ľudskú hlúposť--Kresadlo 07:40, 11. marec 2010 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Přečetl jsem si to po sobě ještě 3× a pořád nechápu, co na mém dotazu vidíš za útok. Asi s tím nic nenadělám. Měj se fajn. --egg 20:57, 28. marec 2010 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Krátke články upraviť

Ahoj, mal by som ti pripomenúť, že takto krátke články, sú obyčajne označované Na urgentnú úpravu, pretože nespĺňa štandardy rozsahu (Pomoc:Minimálny článok). Jedna veta je príliš málo. Vynasnaž sa zakladať dlhšie články, obyčajne 3-5 viet je považovaných za dostatočné pri klasický krátky výhonok.--Pelex 16:16, 4. máj 2010 (UTC)Odpovědět[odpovedať]


Milý Pelex

Ospravedlňujem sa za neskorú odpoveď, ale z tvojho "pripomenutia" mi nie je jasné o čo sa jedná. nabudúce by bolo vhodné dať aspoň odkaz na daný článok.

Ďakujem za pochopenie.

--Kresadlo (diskusia) 06:41, 30. marec 2016 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Dovolím si reagovať za Pelexa; celkom jednoducho sa dá nájsť tvoja aktivita v danom čase a zrejme išlo o články typu Huvahendhoo, ktoré si v danom dni pridal. Ale ak budeme čakať na reakciu resp. nápravu ďalších 6 rokov, je možné, že atol už bude minulosťou   Pekný deň. Pe3kZA 06:54, 30. marec 2016 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ďakujem za vysvetlenie. Nabudúce už nebudem zakladať žiadne články, aby náhodou o 6 rokov neboli minulosťou. A nedajbože písať o minulosti, ako napr o Caesarovi, predsalen je už cez 2000 rokov minulosťou :-) Zakladal som ich pre to, aby aspoň čosi bolo, ako napriklad članky o hviezdach, ale ktovie, možno o miliardu rokov budú aj oni len minulosťou :-)

Príjemný deň želám. Kresadlo (diskusia) 08:12, 29. apríl 2016 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ahoj, Kresadlo.

Chceli by sme ťa pozvať na stretnutie.

Možno by si mal(a) záujem zúčastniť sa, aby sme mohli podiskutovať o Wikipédii a nadácii Wikimedia osobne. Veľa problémov a otázok sa rieši lepšie osobne. Wizzard 23:00, 3. september 2012

Toto je automatická správa. Ak si neželáš dostávať pozvania na rôzne budúce stretnutia, vymaž sa z tohto zoznamu.

Ahoj, Kresadlo

Slovenská Wikipédia je od včera členom celosvetového hnutia Wiki Loves Monuments a zúčastní sa na fotografickej súťaži v roku 2012.

Platné sú všetky fotografie o slovenských kultúrnych pamiatkach (s platným ID), ktoré sú nahraté od 1. septembra. Súťaž beží do 30. septembra. Pamiatky na fotografovanie môžete nájsť v zoznamoch, ktoré sú sústredené na stránke Zoznam kultúrnych pamiatok na Slovensku.

Informácie nie sú ešte kompletné, ale budú sa sa dopĺňať každým dňom. Viac informácií môžete nájsť na stránke Wikipédia:WikiProjekt Wiki miluje pamiatky alebo aj na www.wikilovesmonuments.cz v češtine.

Ak potrebujete pomôcť, neváhajte napísať nasledovným redaktorom: Wizzard, Jetam2, KuboF, K@rl (iba anglicky alebo nemecky).

Informácie pre fotografie od 1.9.2012 do súčasnosti:

Fotografie, ktoré majú známe ID, budú automaticky zahrnuté. Ak ID chýba, prosím skontrolujte, či fotografia môže byť kandidátom a doplňte chýbajúce hodnoty ID a {{Wiki Loves monument|sk}}. Wizzard 13:24, 3. december 2023 (zabudnutý podpis)


Toto je automatická správa. Ak si neželáš dostávať pozvania na rôzne budúce stretnutia, vymaž sa z tohto zoznamu.

Zúčastni sa 2. slovenskej WikiKonferencie, 9.12. v Žiline upraviť

Ahoj Kresadlo!

Už onedlho, 9. decembra, sa v Žiline uskutoční wiki stretnutie roka – 2. slovenská WikiKonferencia! Ako kolegu Wikipediána ťa pozývame na toto výnimočné stretnutie, na ktoré komunita čakala dlhé 2 roky!

Práve finalizujeme program, tešiť sa môžeš na prehľad úspešných projektov, inšpiráciu do budúcnosti aj noviny z celosvetového hnutia Wikimédia.

Tiež pripomíname, že v prihláške môžeš požiadať o cestovné štipendium (a členstvo vo Wikimedii SK, čo je podmienkou pre udelenie štipendia, ti môžeme schváliť priamo počas WikiKonferencie).

Ďalšie informácie a prihláška: http://wikikonferencia2017.wikimedia.sk/

PS: WikiKonferencia je súčasťou OSSConf, konferencie o otvorenom softvéri a hardvéri, čiže jednou návštevou zažiješ rovno 2 konferencie!

Za organizačný tím, KuboF Hromoslav, 5. december 2017