Tip!

Ďakujeme za Tvoje príspevky do Wikipédie. Ak prispievaš pomocou záložky Upraviť zdroj, chceme Ťa poprosiť, aby si skôr než článok uložíš, používal/a tlačidlo Zobraziť náhľad, ktoré je umiestnené hneď vedľa tlačidla Publikovať zmeny. Umožní Ti vidieť výsledok Tvojich úprav a korigovať ich ešte pred tým, než sa uložia do systému.

Ak prispievaš pomocou vizuálneho editora (záložka Upraviť), nepoužívaj tlačidlo Zverejniť zmeny po každej drobnej úprave – výslednú podobu článku vidíš v editore priebežne.

Opakovaným drobným opravovaním a ukladaním článku totiž vytváraš veľké množstvo verzií, ktoré zaťažujú servery Wikipédie a zneprehľadňujú nám kontrolu posledných úprav. Ďakujeme.

--Pe3kZA (diskusia) 13:36, 31. január 2016 (UTC)Odpovědět

Upozornenie

Zdravím. Niekoľko poznámok:

  • ad zhrnutie [1]: keďže úpravy, ktorých sa kolegom umiestnená šablóna týkala boli robené pod účtom Lukáš Perný, patria aj správy/upozornenia, týkajúce sa úprav sem, nie k inému účtu
  • používanie viacerých účtov jednou osobou dôrazne neodporúčam, viď Wikipédia:Bábkový účet
  • v súvislosti s úpravami čl. VZDOR – strana práce dávam do pozornosti Wikipédia:Konflikt záujmov, takto nevyzerá neutrálny článok, nehovoriac už o tichom odstraňovaní informácií

--Teslaton (diskusia) 14:03, 31. január 2016 (UTC)Odpovědět