Distinguished Flying Cross (USA)

Distinguished Flying Cross (Záslužný letecký kríž) je v Spojených štátoch armádne vyznamenanie udeľované dôstojníkom alebo príslušníkom mužstva ozbrojených síl. Podmienkou na jeho získanie je, aby navrhovaný vykonal hrdinský čin alebo činy pri mimoriadnej akcii vo vzdušnom boji bez zvláštneho rozkazu alebo nariadenia, dobrovoľne a nad rámec svojich povinností, teda nie za činy pri bežných akciách v boji s nepriateľom.

Distinguished Flying Cross (USA)

Vyznamenanie založilo uznesenie Kongresu z 2. júla 1926 a po prvý raz bolo udelené Charlesovi Lindberghovi za jeho sólový prelet Atlantiku v rok 1927. Medzi ďalších známych nositeľov vyznamenania patria civilisti Amelia Earhartová a Eugene Burton Ely.

Počas druhej svetovej vojny sa vyznamenanie udeľovalo aj príslušníkom armád spojencov. Udeľovalo sa tiež tým, ktorí predviedli hrdinské činy počas ich práce alebo aj výcviku v leteckých školách.

Iné projekty

upraviť