Otvoriť hlavné menu

Dityramb (gr. διθύραμβος, dithyrambos) je lyrický žáner, oslavná báseň (hymna) na počesť boha Dionýza, oslava života a krásy. V Grécky je po prvýkrát doložený u Archilocha v 7. storočí pred Kr. Asi v 6. storočí pred Kr. sa z neho vyvinula antická tragédia. Aj po jej vzniku sa dityramb ďalej uplatňoval, napr. u Pindara a Bakchylida.