Doctor Sax je román amerického spisovateľa Jacka Kerouaca, publikovaný v roku 1959. Kerouac ho spísal v roku 1952 v dobe, kedy žil s W. S. Burroughsom v Mexico City. Podobne ako ostatné Kerouacove romány, aj tento román obsahuje autobiografické prvky a Jack tu vystupuje pod svojim pomerne častým pseudonymom Jackie Duluoz. Román bol preložený do češtiny a v roku 2011 vydaný v nakladateľstve Argo.

Autor románu Jack Kerouac odfotografovaný Tomom Palumbom približne v roku 1956

Doktor Sax je trúchlivou gotickou rozprávkou, zmesou spomienok a nočných môr senzitívneho chlapca, ktorý si predstavuje tajomného alchymistu Doktora Saxa. Kniha sa vymyká zo všetkých Kerouacových diel, je z nich najexpresívnejšou. Zmienka o Doktorovi Saxovi a jeho pripravovanom nápoji pre obrovského hada podsvetia je obsiahnutá už v románe Na ceste[1]. Nasledujúca tabuľka znázorňuje postavy zachytené v románe Doktor Sax a ich skutočné predlohy osobností, ktoré Kerouac nachádzal medzi svojimi priateľmi.

Skutočná osoba Meno v knihe
Leo Kerouac Emil "Pop" Duluoz
Gabrielle Kerouac Ange
Gerard Kerouac Gerard Duluoz
Caroline Kerouac Catherine "Nin" Duluoz
George "G.J." Apostolos Rigopoulos
Henry "Scotty" Beaulieu Paul "Scotty" Boldieu
Fred Bertrand Vinny Bergerac
"Happy" Bertrand Lucky Bergerac
Leona "Leo" Bertrand Charlie Bergerac
Billy Chandler Dickie Hampshire
Duke Chungas Bruno Gringas
Omar Noel Ali Zaza
Roland Salvas Albert "Lousy" Lauzon

Základnou nosnou kostrou románu je rozvodnenie rieky Merrimack v Lowell (povodeň, ktorá zaplavila tlačiareň Jackovho otca Lea Kerouaca a odštartovala jeho postupný úpadok). Postava Doktora Saxa je predtuchou smrti, bytosťou, ktorá strávi dve desaťročia prípravou elixíru, ktorý by zahubil Kozmického hada. Toto mýtické zviera figuruje v hinduistických, aztéckych a raných gnostických legendách ako apokalyptická sila vystupujúca zo zeme, aby pohltila všetko živé. Teda indiánska verzia Posledného súdu. Tradície gnostikov Kerouaca priťahovali, pretože načisto zavrhovali svet, ktorý je podľa nich len väzením a teda jeho zákony a podmienky sú nespravodlivé. Nie je možné, aby spoločnosť vnucovala osvieteným akúkoľvek zodpovednosť. Had je držaný v opustenom hrade a opatruje ho gróf Conda, upírsky príbuzný známejších transylvánskych grófov. Jack Duluoz sa dozvedá o obrích hmyzích mužoch a unesených chlapcoch, paralyzovaných drogou, ktorá ich mení v bábky. Hrôzy grófa Condu a Doktora Saxa sú nesúvisle stavané do kontrastu s vecami z bežného života, ako napr. s hrboľatým asfaltovým priedomím činžiaku, v ktorom Duluoz býva, a o nich vypovedajú aj spomienky z Kerouacovho vlastného detstva: bejzbalové zápasy, hokejové stretnutia s priateľmi, biliardové herne, vnútorné úvahy dieťaťa ponoreného do Komiksov a rádia...

Referencie

upraviť
  1. 1. TYTELL, John. Nazí andělé. Olomouc : Votobia, 1996. ISBN 80-7198-104-4. Kapitola Jack Kerouac: Obhájce spontánnosti, s. 200.

Externé odkazy

upraviť

Recenzia románu Doktor Sax