Komiks (-kodifikovaný tvar [1]; staršie: comics [2]; po anglicky: comics) je označenie pre sekvenčne usporiadanú postupnosť obrázkov alebo podobných znakov (okrem animovaného filmu), ktorá sprostredkúva informácie (najčastejšie rozpráva príbeh alebo opisuje nejaký dej) a/alebo na čitateľa esteticky pôsobí. Niektorí autori medzi komiksy zaraďujú aj karikatúru (teda len jeden obrázok).

Kreslenie komiksu
Komiks Kýchnutie malého Sammyho

Obrázky sú väčšinou kreslené (ale môže ísť napríklad aj o fotky) a väčšinou doplnené textom. Text môže byť umiestnený v takzvaných bublinách uprostred obrázka, v okrajovej časti obrázka alebo pod obrazkom. Obrázky sú často doplnené rôznymi zvukomalebnými výrazmi.

Komiks sa dnes považuje za samostatné umenie či žáner. Ide o spojenie literatúry a výtvarného umenia.

Komiksy najčastejšie vychádzajú ako literárne dielo, a to buď ako comic strip, jedna strana v inom časopise, zošit (časopis), (viazaná) kniha alebo ako webkomiks. Špeciálny typ komiksu je technický scenár (storyboard) a minikomiks (minicomic).

Rozšírenie

upraviť

V závislosti od definície komiks začína už egyptskými hieroglyfmi alebo niekedy v 18. storočí. Typický komiks dnešného typu však vznikol až koncom 19. storočia a rozšíril sa začiatkom 20. storočia.

Azda najrozšírenejšie je čítanie a tvorba komiksov v USA, Japonsku a západnej Európe (najmä v Belgicku vo Francúzsku), z východnej Európy v Poľsku a krajinách bývalej Juhoslávie. V Japonsku komiksy čítajú všetky – aj „elitné“ – vrstvy spoločnosti a toto umenie je tam veľmi rozšírené, podobnú tendenciu možno pozorovať aj v iných krajinách ako v Belgicku a vo Francúzsku.

Na Slovensku a v menšej miere v Česku bol pred rokom 1989 (za komunizmu) komiks považovaný za „buržoázne“ a v podstate dekadentné umenie a na Slovensku žiaden dlhší komiks nevyšiel (s pár výnimkami v roku 1969). Išlo fakticky o zakázaný žáner. Komiks bol spravidla obmedzený na zábavný doplnok časopisov na pokračovanie (teda „kreslený seriál“ alebo to, čo dnes nazývame „strip“).

Pomenovanie pôvodne vzniklo z anglického „comic strip“ (doslova: komický pás), ale komiksy už dávno nezobrazujú len „komické“ obsahy. Dnes sa ako „strip“ označujú veľmi krátke komiksy (spravidla 2-5 obrázkov a spravidla v novinách). V posledných rokoch sa presadzuje aj nové označenie pre komiks: „sequential art“ (doslova sekvenčné umenie). V USA sa prevažne umelecké komiksy (na rozdiel od tradičných masových komiksov) označujú ako „graphic novel“ (doslova grafický román).

Vo Francúzsku, ktoré má veľkú tradícu v tvorbe komiksov (pozri napríklad Asterix), sa komiksy spravidla nazývajú „bande dessinée“ (doslova: kreslený pás; skratka BD).

Typicky japonské komiksy sa označujú ako manga.

Komiks na pokračovanie sa na Slovensku a v Česku spravidla tradične označuje ako „kreslený seriál“.

Referencie

upraviť