Autobiografia

životopis, v ktorom autor opisuje vlastný život alebo nejakú jeho časť či úsek

Autobiografia (z starogr. αὐτός autos – sám, starogr. βίος bios – život, starogr. γράφω grafó – písať) alebo vlastný životopis je životopis, v ktorom autor opisuje vlastný život alebo nejakú jeho časť či úsek. Môže ísť o text vecného štýlu (vlastný životopis ako príloha žiadosti o zamestnanie a podobne) alebo o umelecký text alebo o prechod medzi vecným a umeleckým textom.

Obálka prvého anglického vydania autobiografie (životopisu) Benjamina Franklina z roku 1793

Autobiografické literárne diela

upraviť

Autobiografické literárne diela môžu mať rôzne formy, napríklad:

  • 1) autobiografický román (prozaický epický žáner), napr. Pavol Országh Hviezdoslav: Sám sebe
  • 2) vedecká autobiografia
  • 3) denník; denníkovou formou je napr. napísaný román Alfonza Bednára „Sklený vrch“
  • 4) memoáre či pamäti, ktoré sú napísané formou spomienok na udalosti, ktorých sa autor zúčastnil, spomienky na udalosti, svedectvá a pod. Známe sú memoáre zemana z Vrbového, Mórica Beňovského
  • 5) konfesia ako autobiografický žáner zdôrazňujúci vnútornú psychológiu autora, presvedčenie a vyznanie.

Pozri aj

upraviť