Doktor pedagogiky

PaedDr. znamená paedagogicae doctor, akademický titul doktor pedagogiky. Titul získava absolvent magisterského študijného programu pedagogickej, filozofickej, prírodovedeckej, alebo inej fakulty v príslušnom študíjnom odbore učiteľstva konkrétneho predmetu, po obhájení rigoróznej práce a úspešného absolvovania rigoróznej štátnej skúšky.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.