Doktrína ( z lat. doctrina = náuka < docere = učiť)) je:

  • súhrn vyhranených názorov
  • politická zásada
  • učenie, sústavný súhrn (spravidla dogmatických či jednostranných) názorov a výkladov teoretického rázu, ktoré prináležia nejakému autorovi alebo škole, dávajú obyčajne príležitosť na poučenie

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.