Domáca stránka

(Presmerované z Domovská stránka)

Domáca stránka[1] (iné názvy: domovská stránka[2], zriedkavo: vlastná stránka[3]; angl. home page) môže byť:

 • webová stránka (web page) v rámci (internetového či intranetového) webového sídla (web site) alebo logickej skupiny dokumentov HTML, ktorá je koncipovaná ako úvodná; úvodná je najmä v tom zmysle, že:
  • odkazuje na všetky (alebo všetky podstatné) webové stránky v rámci webového sídla (alebo logickej skupiny dokumentov HTML)
  • dá sa na ňu priamo dostať zo všetkých webových stránok v rámci webového sídla (alebo logickej skupiny dokumentov HTML), a to obyčajne kliknutím na „Home“
  • je to obyčajne (ale nie vždy) zároveň stránka, ktorá sa automaticky objaví ako prvá po zadaní základného tvaru príslušnej URL
 • nepresne: celé webové sídlo, najmä webové sídlo jednej osoby
 • stránka (nemusí byť webová) v rámci zariadenia domácej elektroniky, mobilnej telefónie a podobne (napríklad stránka v televíznom prijímači po stlačení tlačidla home), ktorá má podobnú funkciu ako webová domovská stránka (pozri prvý bod vyššie)
 • webová stránka, ktorú si používateľ nastavil vo webovom prehliadači ako stránku, ktorá sa objaví ako prvá po zapnutí webového prehliadača (okrem nastavenia jednej domovskej stránky umožňujú súčasné prehliadače nastaviť aj možnosti ako: pokračovať tam kde ste prestali, teda pootvárať stránky ktoré boli zobrazené pri vypnutí, otvoriť naraz viacero (súpravu) „domovských“ stránok alebo neotvoriť žiadnu stránku – „zobraziť Novú kartu“)
 • staršie: súbor HTML v kmeňovom adresári adresárovej štruktúry, z ktorej pozostáva webové sídlo

V prvom, treťom a sčasti aj štvrtom význame sa používajú aj označenia hlavná stránka (angl. main page), úvodná stránka/štartovacia stránka[4] (angl. start page), titulná stránka[5] (angl. front page), stránka prvého kontaktu/vstupná stránka/pristávacia stránka (angl. landing page) a uvítacia stránka (angl. welcome page).[6][7][8] Názvy uvedené v predchádzajúcej vete, a takisto názov vlastná stránka, môžu mať podľa okolností aj rôzne iné (spravidla všeobecné) významy.

Referencie

upraviť
 1. Home page In: Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií [online]. Banská Bystrica: Výskumný ústav spojov, [cit. 2019-10-22]. Dostupné online. ISBN 978-80-89906-05-5.
 2. domovská stránka. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg), s. 489.
 3. FRANCISCI C., KOVÁČIK M., HUDEC J.. Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií – 2012 (anglicko-slovenský a slovensko-anglický) [online]. Výskumný ústav spojov, n. o., 2012, [cit. 2012-06-03]
 4. [1][nefunkčný odkaz]
 5. front-page [online]. osha.europa.eu, [cit. 2019-10-22]. Dostupné online. Archivované 2019-10-22 z originálu.
 6. Homepage [online]. computerhope.com, [cit. 2019-10-22]. Dostupné online.
 7. Vivantina. Landing page [online]. vivantina.com, [cit. 2019-10-22]. Dostupné online.
 8. Search and Download International Terminology - Microsoft | Language Portal [online]. microsoft.com, [cit. 2019-10-22]. Dostupné online.