Komplement alebo doplnok podmnožiny základnej množiny , zväčša sa označuje symbolom , je množina všetkých prvkov množiny ktoré nie sú prvkami množiny . Zapísané množinovo

,

alebo ekvivalentne

.

Pojem komplementu nemá zmysel v prípade, že nie je udaná základná množina vzľadom ku ktorej sa komplement uvažuje.

Vlastnosti upraviť

  • Pre komplement platia de Morganove pravidlá,
 
 

Externé odkazy upraviť