Drážkovanie (spoj)

Drážkovanie (niekedy nesprávne nazývané aj žliabkovanie) je sústava priamych drážok vytvorená na hriadeli a náboji tak, aby do seba presne zapadali. Drážkovanie umožňuje prenos veľkého krútiaceho momentu (veľký počet drážok), preto sa používa tam, kde nie je vhodné použiť spojenie prostredníctvom viacerých pier. V prípade správnej voľby lícovania, t.j. voľby tolerancií uloženia hriadeľa a náboja je možné vytvoriť posuvný spoj s prenosom krútiaceho momentu, čo sa využíva najmä pri odpojiteľnej spojke a pri prevodovke so zmenou prevodového pomeru.

Rovnoboké drážkovanie
Výroba drážkovania frézovaním

Typy drážkovaniaUpraviť

Väčšina typov drážkovania je normalizovaná:

  • rovnoboké drážkovanie - boky zubov sú rovnobežné s osou súmernosti hriadeľa. Rozmery určuje norma STN 01 4942.
  • evolventné drážkovanie - boky zubov sú tvorené evolventou. Rozmery určuje norma STN 01 4950.
  • jemné drážkovanie - používa sa v situáciach, keď je potrebné vzájomným pootočením o jeden až niekoľko zubov nastaviť vzájomnú polohu súčiastok. Do roku 2004 určovala rozmery zrušená norma STN 01 4933.

FotogelériaUpraviť

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť