Prevodovka

technická realizácia prevodového mechanizmu vo forme samostatného podsystému strojov

Prevodovka je technická realizácia prevodového mechanizmu vo forme samostatného podsystému strojov. Prevodovky sa používajú tam, kde je potrebné prispôsobiť charakteristiku pohybu poháňajúceho zariadenia (napríklad motora) požadovanej charakteristike pohybu pracovného stroja (napríklad otáčky frézy pri obrábaní), alebo podmienkam prevádzky (napríklad jazda automobilu do kopca).

Prevodovka ford (70. roky 20. stor.)

Rozdelenie

upraviť

Tak, ako existuje množstvo typov prevodových mechanizmov, existuje aj množstvo typov prevodoviek. Preto nižšie uvedené rozdelenie nie je úplné.

Rozdelenie podľa konštrukcie:

  1. Mechanické prevodovky - na premene pohybu sa podieľajú len mechanické časti.
  2. Hydromechanické prevodovky - na premene pohybu sa podieľajú mechanické aj hydraulické časti.

Špeciálne typy prevodoviek

upraviť

Pre špecifické účely boli skonštruované niektoré špeciálne typy prevodoviek:

  • rozdeľovacie prevodovky - rozdeľujú vstupný pohyb na viac miest(najčastejšie dve), majú jeden stupeň voľnosti. Príkladom je rozdelenie pohonu medzi prednú a zadnú nápravu vozidla.
  • diferenciálna prevodovka - rozdeľujú vstupný pohyb na viac miest s dvoma stupňami voľnosti. Príkladom je rozdelenie pohonu na ľavé a pravé koleso nápravy.
  • reduktor - je určený na zníženie otáčok vstupného hriadeľa.
  • multiplikátor - je určený na zvýšenie otáčok vstupného hriadeľa.
  • Ikrinský A.: Mechanické a hydraulické prevody. Vydavateľstvo STU v Bratislave. 1994.
  • Jančina J., Pekárek F.: Mechanika II - Kinematika. Alfa, Bratislava 1987.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Prevodovka