Držiak vstrekovacej dýzy

Držiak vstrekovacej dýzy je zariadenie, ktoré je pripevnené k k hlave valca vznetového motora, a v ktorého telese je upevnená samotná vstrekovacia dýza. Držiak vstrekovacej dýzy je pripojený aj k výtlačnému potrubiu, cez ktoré sa do neho privádza palivo zo vstrekovacieho čerpadla. Držiak vstrekovacej dýzy často obsahuje na vstupe aj štrbinový čistič paliva. Držiak nastavuje otvárací tlak dýzy, najčastejšie nastavením predpätia pružiny, ktorá dotláča ihlu dýzy do sedla.

Typy upraviť

 
Rez vstrekovačom Bosch

Držiaky sa odlišujú podľa rôznych hľadísk. K hlave môžu byť primontované prírubou a skrutkami, môžu sa do nej priamo naskrutkovať alebo sú prichytené držiakmi. Môžu a nemusia mať vyvedený odpad nafty. Prívod nafty môže byť kolmý alebo šikmý vzhľadom na os držiaka vstrekovacej dýzy. Dýza môže byť chladená, alebo nechladená.

Pozri aj upraviť