Duna

rozlišovacia stránka

Duna alebo presyp (zastarano: priesyp) môže byť:

  • pahorok či val (chrbát) nespevneného zrnitého trvanlivého materiálu prenáša(teľ)ný prenosom jednotlivých zŕn pohybujúcou sa (plynovou alebo kvapalnou) tekutinou [1], najmä vetrom naviaty morfologicky výrazný pahorok či val prachu alebo piesku[2], v užšom z mysle len piesku (t.j. len piesočná duna)[3], pozri napr. piesočná duna
  • v hydrológii: druh dnového útvaru z piesku [4], pozri duna (dnový útvar)

Duna môže byť aj:

ZdrojeUpraviť

  1. dune. In: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms. Ed. Daniel N. Lapedes. New York : McGraw-Hill, 1978. 1771 s. ISBN 007045258X. S. 497.
  2. přesyp. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok 5 Pom  – S. Praha : Academia, 1987. 1008 s. S. 167.
  3. presyp. In: Encyklopédia Zeme. Ed. Juraj Činčura. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 720 s. (Encyklopédie Obzoru.) S. 487.
  4. duna. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 296.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.