Dunningov-Krugerov efekt

Kognitívne zaujatosť, v ktorej majú nekompetentní ľudia tendenciu sa hodnotiť ako kvalifikovaní

Dunningov-Krugerov efekt je typ poznávacej chyby, na základe ktorej menej kvalifikované osoby či osoby s nízkymi schopnosťami a kompetenciami v danej oblasti výrazne nadhodnocujú svoje schopnosti a výkon v porovnaní s ostatnými. Takíto jedinci majú väčšie ťažkosti rozpoznať svoje reálne schopnosti, čo je spôsobené hlavne nedostatkom ich metakognitívnych schopností. Naopak kvalifikovaní ľudia podhodnocujú svoje schopnosti a preceňujú silu ostatných.[1] Tento jav objavili v roku 1999 David Dunning a Justin Kruger.

Grafické znázornenie Dunning-Krugerovho efektu
Dunningov-Krugerov efekt

Hypotéza upraviť

Hypotéza o preceňovaní síl u slabších ľudí bola testovaná sériou experimentov, ktoré J. Kruger spolu s D. Dunningom vykonali v roku 1999 na Cornell University [1]. Zamerali sa na 3 oblasti - humor, logické uvažovanie a gramatiku. Ich hypotéza bola nasledovná.

Neschopní ľudia:

  • majú tendenciu preceňovať úroveň vlastných schopností
  • sú neschopní uvedomovať si skutočné schopnosti u druhých
  • sú neschopní uvedomiť si vlastnú nekompetentnosť
  • uvedomia a priznajú si svoje predchádzajúce nedostatky v prípade, že sa dajú v obore vyškoliť

Séria experimentov potvrdila danú hypotézu.

Opis efektu upraviť

Osoby s podpriemernými kompetenciami svoj výkon výrazne preceňujú, naopak ľudia s nadpriemernými schopnosťami svoj výkon mierne podceňujú. V prípade, že dostanú skúmané osoby k dispozícii výsledky ostatných a majú znova ohodnotiť svoj dosiahnutý výkon, podpriemerní ľudia svoj výsledok nezmenia. Nadpriemerní naopak svoj odhad upravia tak, že je výrazne bližší ku skutočnosti. Dokážu vhodnejšie ohodnotiť svoje výsledky, no preceňujú schopnosti ostatných ľudí.

Ide o uzavretý kruh: Tým, že máme málo vedomostí z danej oblasti, nedokážeme reálne vidieť svoje nedostatky a zhodnotiť svoje zručnosti v danej problematike. No odborníci majú dostatok skúseností a vedia, čo všetko ešte nevedia, a tým sa podceňujú.

Ocenenia upraviť

Psychológovia D. Dunning a J. Kruger získali v roku 2000 svojím článkom opisujúcim tento efekt Ig Nobelovu cenu za psychológiu.[2]

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

  1. a b KRUGER, Justin; DUNNING, David. Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments [online]. Journal of Personality and Social Psychology, 1999. S. 121-1134. Dostupné online. DOI:10.1037/0022-3514.77.6.1121 (po anglicky)
  2. Winners of the Ig® Nobel Prize [online]. 2011-11-07. Dostupné online. (po anglicky)