Efektívny výkon alebo užitočný výkon je výkon stroja, ktorý sa dá bezozvyšku využiť na činnosť, pre ktorú je stroj určený. V prípade, že strojom je motor, celý efektívny výkon je k dispozícii na prírube výstupného hriadeľa a je ho možné použiť na pohon ďalších zariadení.

Efektívny výkon sa označuje skratkou a udáva vo wattoch [W].