Ekonomický sektor

rozlišovacia stránka

Ekonomický sektor (iné názvy: sektor ekonomiky/hospodárstva, hospodársky sektor, sektor) môže byť:

  • jedna z častí ekonomiky pri rozdelení ekonomiky (či obyvateľstva ekonomiky) na časti 1. poľnohospodárstvo a ťažba, 2. výroba tovarov, 3. služby (a prípadne aj 4. intelektuálne činnosti, 5. rozhodovanie), pozri ekonomický sektor (trojsektorové delenie)
  • v národnom účtovníctve: jeden z nasledujúcich typov ekonomických subjektov: súkromné domácnosti, podniky, verejný sektor (štát), zahraničie, pozri napr. pod ekonomický subjekt
  • odvetvie národného hospodárstva
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.