Električková doprava v Prahe

Električková doprava v Prahe je prevádzkovaná od roku 1875, kedy začala prevádzku prvá linka konskej električky. Prvá elektrická električka Františka Křižíka nasledovala v roku 1891. Mesto začalo vlastnú dráhu prevádzkovať v roku 1897 a do roku 1907 odkúpilo všetky dráhy od doterajších prevádzkovateľov. Prevádzkovateľom siete tratí aj dopravy na nich je teraz Dopravný podnik hlavného mesta Prahy (DPP), ktorého stopercentným vlastníkom je mesto. Pražská električková sieť o rozchodu koľaje 1 435mm je najväčšia v Česku. V roku 2017 bolo v prevádzke 142,7 km tratí, na ktorých DPP prevádzkoval 26 denných a 9 nočných liniek o celkovej dĺžke 557 km.[1]

Električková doprava v Prahe
Súprava električiek Tatra T3R.P na zastávke Jiráskovo náměstí pred tancujúcim domom
Súprava električiek Tatra T3R.P na zastávke Jiráskovo náměstí pred tancujúcim domom
Základné údaje
ŠtátČesko Česko
MestoPraha
PrevádzkovateľDopravný podnik hl. m. Prahy
Súčasť IDSPražská integrovaná doprava
Zahájenie prevádzky23. september 1875
Zahájenie elektrickej prevádzky18. júl 1891
Trakcia1875 – 1905: konská
1891 – súčasnosť: elektrická
Infraštruktúra
Prevádzková dĺžka tratí142,7 km (2017)[1]
Rozchod koľaje1 435mm (normálny)
Napätie600 V DC
Počet zastávok600 (276 názvov)[2]
VozovneVozovňa Hloubětín
Vozovňa Kobylisy
Vozovňa Motol
Vozovňa Pankrác
Vozovňa Strašnice
Vozovňa Střešovice
Vozovňa Vokovice
Vozovňa Žižkov
Prevádzka
Počet liniek26 denných, 9 nočných, 2 historické
Dĺžka liniek557,3 km (bežné linky, 2017)[1]
Počet vozňov830 (k 31.12.2017)[1]
Počet cestujúcich374 mil./rok (vč. lanové dráhy, 2017)[1]
Dopravný výkon43,1 mil. vozokm/rok (2017)[3]
Mapa siete
Schéma električkových tratí v Prahe od roku 2015
Schéma električkových tratí v Prahe od roku 2015
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons

Dopravný podnik hl. m. Prahy v roku 2017 prevádzkoval 830 električkových vozov,[1] tretí najväčší električkový vozový park na svete po Moskve a Budapešti. V roku 2017 pražské električky prepravili 360 miliónov cestujúcich,[4] čo je druhým najväčším počtom na svete (po Budapešti). Pražské električky dosahovali v roku 2014 priemernej cestovnej rýchlosti 18,8 km/h.[5]

Dejiny upraviť

Konská železnica upraviť

 
Konská železnica na Národnej triede pri oslavách 130 rokov MHD v Prahe

Prvú linku konskej železnice v Prahe uviedol do prevádzky belgický podnikateľ Edouard Otlet 23. septembra 1875. Išlo o trať z Karlína na Národnú triedu, ktorá bola vedená zhruba v smere dnešnej linky metra B. V roku 1876 bola ešte predĺžená cez Reťazový most a Újezd ku Smíchovskej stanici. Tým sa stavba nových úsekov neskončila. V roku 1882 bola sieť konskej železnice rozšírená, tentokrát do vtedy ešte samostatných obcí Vinohrady a Žižkov. O rok neskôr dosiahla dĺžka všetkých tratí 19,43 km. Prevádzkovateľom siete bola spoločnosť Generální ředitelství Pražské tramwaye.

Počiatky elektrickej trakcie upraviť

Začiatok elektrických električiek v Prahe je spätý s menom František Křižík. Jeho prvá elektrická trať bola uvedená do prevádzky v roku 1891. Viedla medzi hornou stanicou letenskej lanovej dráhy a pavilónom Zemskej Jubilejnej výstavy na dnešnom výstavisku Oveneckou ulicou. O ďalšie dva roky bola predĺžená až k miestodržiteľskému letohrádku na celkovú dĺžku 1,4 km. 19. marca 1896 otvoril Křižík ešte

 
Zastávka Bertramka

druhú linku, vedúcu z dnešného Florenca do Libne a do Vysočan. Na rozdiel od prvej trate, ktorá mala skôr charakter výstavnej atrakcie, bola táto trať silno využívaná. Spojila robotnícke štvrte Prahy s jej centrom.

Nezaháľala ani pražská obec. Tá začala pracovať na vlastnom systéme elektrickej električky. O rok neskôr pre verejnosť otvorila trať vo Vinohradoch s dĺžkou 5,8 km so 17 stanicami a súčasne stavala ďalšiu na Novom meste. K prevádzkovateľom elektrickej električky v 90. rokoch 19. storočia sa pripojilo aj vtedajšie samostatné mesto Košíře, ktoré si vybudovalo vlastnú trať z Anděla na Smíchove Plzenskou ulicou zhruba k dnešnej zastávke Klamovka. Zaujímavé na nej bolo to, že na rozdiel od ostatných tratí nebol na tomto úseku trolej umiestnený nad osou koľaje, ale bočne. Napájanie pražskej električkovej siete je 600 V jednosmerných, kladný pól je v troleji, záporný v koľajniciach.

Začiatok dvadsiateho storočia upraviť

 
Voz konskej železnice, dnes v múzeu vo Vozovni Střešovice

Na začiatku 20. storočia sa začal postupne formovať budúci monopol mesta ako prevádzkovateľa električkovej dopravy. To najskôr začalo elektrifikovať konskú železnicu. Posledná súkromná trať patriaca Františkovi Křížikovi bola mestu predaná v roku 1907. Elektrifikácia tratí konskej železnice skončila v roku 1905, definitívne tým zanikla animálna trakcia na trati na Karlovom moste. Tento elektrifikovaný úsek bol riešený pomocou tzv. spodného prívodu elektrického prúdu, systém bol síce na svoju dobu veľmi moderný, bol však veľmi poruchový a v prevádzke vydržal iba tri roky. Po tomto zjednotení siete pod jedného prevádzkovateľa, ktorým boli Elektrické podniky, sa mohlo pristupovať k jej rozširovaní. V roku 1907 už bolo v prevádzke 55 km tratí so sedemnástimi linkami. Tento stav však netrval dlho, potencionálny rozvoj zastavila Prvá svetová vojna.

Prvá svetová vojna upraviť

Príchod vojnového konfliktu kládol na rýchlo sa rozvíjajúcu sieť nové nároky. Pre ranených prichádzajúcich sanitnými vlakmi z fronty boli zriadené tzv. sanitné električky. Nedostatok konských povozov, ďalší problém dopravy v budúcej metropole, si vynútil zavedenie aj nákladných električiek, prepravovalo sa palivo, suroviny a potraviny. Počas vojny musela byť za každú cenu zvyšovaná produkcia streliva a zbraní, došlo k pretavovaniu trolejov a strate kapacít, keďže v dielňach sa vyrábali granáty a pod. Táto situácia skončila až v roku 1918, podpísaním mieru a vyhlásením Česko-Slovenska.

 
Električka T3 na zastávke Anděl
 
Električka typu T2 z 50. rokov. Vzhľadom na svoju vysokú hmotnosť neboli tieto električky v Prahe použité.

Zlatá éra električiek upraviť

Električková sieť sa začala znova rýchlo rozširovať, predovšetkým do nonovybudovaných štvrtí teraz už Veľkej Prahy, ako boli napríklad Dejvice, Nusle alebo Žižkov. V roku 1927 dĺžka siete presiahla v Hlubočepoch 100 km a dodnes tu stojí pamätník. Zároveň sa začali objavovať nové typy električiek, tzv. ponorky. Tie vzhľadom na to, že boli jednosmerné, nemohli sa ukončovať v úvratiach, ale iba na obratiskách. Následne bolo nevyhnutné prebudovať mnoho konečných zastávok. V polovici 20. rokov sa začala objavovať nová konkurencia, autobusy. Neboli však ešte dostatočne moderné na to, aby mohli ohroziť existenciu električiek, ako sa to stalo o 50 rokov neskôr a električkovú trať skôr dopĺňali na miestach, kam sa z technických dôvodov nemohli rozšíriť. Rastúca veľkosť mesta a siete električiek a zväčšovanie vzdialeností začali dopravu z jedného konca mesta na druhý spomaľovať, pretože počet liniek i premávajúcich vozov stále rástol. Hlavné dopravné tepny v centre, ako napríklad ulica Na Příkopě a Václavské náměstí, začali byť zahltené. Snahy riešiť túto situáciu sa objavili, vznikali rôzne úvahy o podpovrchovej alebo rýchlodrážnej električke. Koncom 30. rokov bola otvorená projekčná kancelária, ktorej účelom malo byť navrhnutie najvhodnejšieho riešenia. Počas okupácie však musela byť zatvorená a tak zložitá situácia ostala nevyriešená.

Druhá svetová vojna upraviť

Prvým príznakom problémov bolo zavedenie pravostrannej prevádzky v roku 1939. Aj napriek dlhodobej príprave nastal so zavedením zmeny veľký chaos. Museli sa prerábať vstupy do električiek aj jednotlivé zastávky. Naopak prínosom bolo zavedenie celonočnej prevádzky k roku 1942. Hrozilo ale bombardovanie spojeneckými lietadlami a tak vozy museli byť dobre zatemnené. Napriek všetkým týmto problémom fungovala celá sieť relatívne spoľahlivo, bombardovanie sa podpísalo na jej fungovaní až ku koncu vojny.

Doba pred zavedením metra upraviť

Ako celá sieť, tak aj vozy boli v tejto dobe už zastarané a nevyhovujúce. Odpoveďou sa stala už dlho zamýšľaná modernizácia spočívajúca v náhrade električiek a prestavbe tratí. Mnoho typov starých dvojnápravových električiek s vlečnými vozmi začalo byť nahraďovaných na svoju dobu veľmi modernými z produkcie ČKD konštrukcie PCC, najprv T1 od roku 1951 a neskôr T3. Vozidlá T2 sa neujali z dôvodu vysokej hmotnosti. Vďaka narastajúcej automobilovej doprave, ktorá si vynucovala širšie ulice, došlo aj k prestavbe mnohých tratí. Koľaje na nich neboli umiestňované priamo v úrovni vozovky ako predtým, ale na zvláštnom vyvýšenom telese postavenom väčšinou z betónových panelov typu BKV. Ani tieto úpravy však nedokázali odstrániť hlavný problém tejto doby, nespoľahlivosť a hlavne nevyhovujúcu cestovnú rýchlosť v celej električkovej sieti. Preto sa konečne rozhodlo o podpovrchovej električke. Kopať sa začalo v roku 1966, prvý úsek mal viesť z hlavnej stanice na Pankrác v tubuse práve budovaného Nuselského mosta. Zrušila sa aj prvá trať v historickom centre mesta, išlo o jednokoľajový úsek cez Parížsku ulicu, Staromestské námestie a úzku Celetnú ulicu, kde už nebolo možné prevádzkovať rýchlu a modernú dopravu.

 
Historické električky na Mánesovom moste pri prehliadke k 130. výročiu MHD v Prahe

Rozvoj metra a následný útlm električiek upraviť

Počas stavby podpovrchovej električky ukázali rôzne štúdie, že bude výhodnejšie, ak sa po dokončení systém prebuduje na klasickú podzemnú dráhu postupne, tzv. koncepcia metra s medzietapou podpovrchovej električky. Vláda ale rozhodla inak, na jeseň roku 1968 bolo už jasné, že vznikne metro. Počas stavebných prác museli vznikať veľké zábory a mnoho električkových tratí bolo nutné preložiť, najprv pri Národnom múzeu a na Pankráci, neskôr aj inde v centre, napríklad na Můstku. V máji 1974 sa pre verejnosť otvorila prvá linka metra C, k rovnakému dňu boli vyradené z prevádzky všetky zvyšné drevené dvojnápravové vozidlá, niekedy aj z dôb Rakúsko-Uhorska. Teraz jazdili iba električky typov T, teda T1 a T3. Zmenená bola aj tarifa na neprestupnú a zrušená bola po mnohých rokoch profesia sprievodcu, vo všetkých vozidlách muselo byť demontované jeho stanovisko. Ďalším plánom, ktorý mal byť ešte radikálnejší, bola širšia prestavba celej pražskej verej dopravy, postupné rozširovanie metra, likvidácia električkovej siete a jej prípadné nahradenie autobusmi. Preto ani v tej dobe nevznikali nové trate do okrajových sídlisk, namiesto toho boli preferované desiatky autobusových liniek, väčšinou nadväzujúcich práve na nové metro. Prvou lastovičkou sa stal Pankrác, kde došlo k zrušeniu práve električkových tratí súbežných s metrom.

 
Električka typu KT8D5 s celoplošnou reklamou na zastávke Palackého náměstí

80. roky a zmena koncepcie upraviť

V 80. rokoch veľmi rýchlo postupovala výstavba metra. V nadväznosti na to boli podľa plánu prestavby rušené niektoré električkové úseky v centre mesta, napríklad na Václavskom námestí pozdĺžna trať v roku 1980, Na Příkopě 1984, na Florenci 1985. Trate existujúce viac ako sto rokov nahradila pokojná pešia zóna. Ako dôsledok týchto krokov sa prirodzené ťažisko električkovej dopravy presunulo z Václavského námestia na Karlovo námestie, kde je dosiaľ. V Dopravnom podniku však s odstupom času došlo ku zmene stratégie. Na električkovú dopravu prestalo byť koncom 80. rokov poukazované ako na zastaraný a prežitý systém, ale ako na modernú mestskú a ekologickú dráhu. Podobne to bolo aj v západnej Európe. Električková doprava si v tejto dobe držala asi 30 percentné zastúpenie na všetkých jazdách v pražskej MHD, takže stále mala kľúčový význam. Následne začali vznikať nové trate (Estakáda Ohrada — Palmovka, úsek na sídlisko Řepy). Vyraďovali sa aj prvé električky typov T1. Posledná z nich dojazdila v roku 1987.

Vývoj po roku 1990 upraviť

V rokoch 1989 a 1990 sa v pražských uliciach objavil nový typ električiek, trojčlánkové, obojsmerné vozidlá typu KT8D5 z ČKD, dodané v počte 47 ks. Ekonomická situácia krajiny už nedovoľovala taký mohutný rozvoj ako v skorších dobách (napríklad týchto električiek malo byť dodaných až 120). V 90. rokoch bola otvorená iba nová trať do Modřan v roku 1995 a po roku 2000 na Barrandov v roku 2003. K ďalším zmenám vo vozovom parku došlo medzi rokmi 1995 a 1997, časť električiek T3 vystriedali T6A5, 150 vozidiel. Pôvodne sa uvažovalo o nízkopodlažných vozidlách, tie však z finančných dôvodov nemohli byť zakúpené. Od roku 1999 sa aj samotné električky typu T3 modernizujú na T3P, ich vzhľad sa veľmi nezmenil, ale podstatne boli vylepšené ich jazdné vlastnosti. V rovnakej dobre sa na mnohých križovatkách začala zavádzať signalizácia uprednostňujúca električkovú dopravu, vybavenie všetkých je však ešte otázka mnohých rokov.

V roku 1996 sa pokúšal Dopravný podnik zaviesť do prevádzky nízkopodlažné električky typu RT6N1. Nakúpených bolo

 
Električka ŠKODA FOR CITY 15t

niekoľko vozov, ukázali sa však ako veľmi poruchové. Dodnes nie sú napriek niekoľkým nákladným opravám schopné prevádzky. Boli to posledné električky, ktoré mestu dodalo ČKD.

Pravdepodobný ďalší rozvoj siete a vozového parku upraviť

 
Električka typu T3R.PV, novostavba vychádzajúca z typu T3P, na konečnej zastávke Smíchovské nádraží
 
Električka ŠKODA/PORSCHE 14t

Počas niekoľkých rokov majú byť modernizované aj električky KT8D5, od konca roka 2005 sa zavádzajú do prevádzky aj päťčlánkové nízkopodlažné električky typu 14T vyrábané spoločnosťou Škoda v Plzni. V roku 2008 je v prevádzke 43 kusov, do roku 2009 ich má byť 60 kusov.

V rozvoji siete sa veľmi vážne uvažuje o obnove niektorých tratí v centre mesta zrušených v 80. rokoch, predovšetkým v hornej časti Václavského námestia. Táto úvaha rozdeľuje obyvateľov mesta na dva nezmieriteľné tábory. S možnosťou návratu električiek počíta aj víťazný návrh v architektonicko-urbanistickej súťaži na novú podobu Václavského námestia, vyhlásený na jeseň 2005.

Od 3. októbra 2008 bola uvedená do prevádzky nová električková trať Laurová - Radlická. V územnom pláne ohraničenom rokom sú zanesené aj ďalšie nové trate.

Infraštruktúra upraviť

Vozovne upraviť

Prevádzku električiek v Prahe zaisťuje od roku 1951 sedem vozovní. Sú rozmiestnené tak, aby rovnomerne pokryli mesto. Okrem týchto siedmich je ešte ôsma, Vozovňa Střešovice, ktorá slúži ako múzeum. Celkom v dejinách existovalo 16 vozovní, niektoré z nich boli zbúrané prevažne v dôsledku zriaďovaní vozov typu T v 60. rokoch 20. storočia, iné zmenili svoj účel, napríklad Vozovňa Košíře stojí ešte aj dnes, električkám však už dávno neslúži.

Vozovňa/Dielňa Poznámka
Súčasné
Vozovňa Vokovice
Vozovňa Kobylisy
Vozovňa Hloubětín
Vozovňa Motol
Vozovňa Pankrác
Vozovňa Žižkov
Vozovňa Strašnice
Ústřední dílny v Hostivaři od roku 1968
Zaniknuté
Vozovňa Karlín vozovňa konskej železnice
Vozovňa Smíchov vozovňa konskej železnice
Vozovňa Žižkov vozovňa konskej železnice
Vozovňa Zvonařka vozovňa konskej železnice
Vozovňa Letná vozovňa prvej Křižíkovej električkovej trate
Vozovňa Libeň vozovňa druhej Křižíkovej električkovej trate
Vozovňa Klamovka
Vozovňa Královské Vinohrady
Vozovňa Královská Obora
Vozovňa Centrála
Vozovňa Karlín
Vozovňa Smíchov
Ústřední dílny Centrála
Ústřední dílny Rustonka

Električkové trate upraviť

 
Električka typu T6A5 na trati so zatrávneným koľajovým zvrškom na novom úseku Hlubočepy – Sídliště Barrandov
 
Zrušená električková trať na Pankráci, tu ju v 70. rokoch minulého storočia nahradilo metro

Praha má 142,7 km električkových tratí k roku 2018. Takmer všetky sú dvojkoľajové. Veľmi sa ale líšia metódy, ktorými boli postavené.

BKV upraviť

Prevažná väčšina všetkých tratí je postavená metódou BKV panelov, celková dĺžka všetkých týchto úsekov presahuje 100 km. Pamätník prekročenia 100 km tratí s BKV panelmi je na Libenskom moste a odhalený bol v novembri 1984. Dnes sa už táto technológia u nových tratí nepoužíva a dáva sa prednosť moderným technológiám. Avšak výstavba takýchto tratí je veľmi jednoduchá, problém spočíva v ich rýchlom opotrebovaní.

Pretože BKV panely, hlavne v centre mesta pôsobia rušivým dojmom, opatrovali sa skôr asfaltovým povrchom imitácie dlažby.

Ostatné druhy panelov upraviť

Okrem BKV panelov sa používajú aj tzv. zádlažbové panely, ktoré sú užšie a tiež aj špeciálne podkladové panely VÚIS, ktoré sa ukladajú pod koľaje namiesto klasických pražcov. Umožňujú použiť prakticky akýkoľvek koľajový zvršok, či už otvorený, zatrávnený alebo dláždený, prípadne asfaltový. Technológia je pôvodom česká, vyvinutá Vyskumným ústavom inžinierskych stavieb.

Priečne pražce upraviť

Niektoré trate, prevažne ide o tie, ktoré sú založené v blažbe alebo konštruované ako otvorené alebo zatrávnené koľajové zvršky, sú konštruované bez podpory akýchkoľvek panelov, koľajnice sa tu ukladajú na klasické pražce rovnako ako pri železniciach.

Koľajové zvršky upraviť

Otvorené upraviť

Mnoho úsekov má otvorený koľajový zvršok s pražcom na štrkovom podloží, teda vyzerajú podobne ako železničné dráhy. V Prahe sú však na týchto úsekoch použité žliabkové i klasické železničné koľajnice a pražce sú spravidla štrkom zakryté. Niekoľko tratí a úsekov tohto systému bolo budovaných v 80. a 90. rokoch 20. storočia. Pri niektorých úsekoch bol koľajový zvršok otvorený iba provizórne, neskôr bol zatrávnený.

V súčasnosti je otvorený alebo štrkový zvršok napríklad na tratiach Ohrada–Palmovka, Přístaviště–Nádraží, Braník–Sídliště Modřany, Nový Hloubětín–Starý Hloubětín.

Zatrávnené upraviť

Zhruba od roku 2000 boli pri rekonštrukciách koľajové pásy niektorých traťových úsekov zatrávňované a to v miestach, kde je trať vedená mimo pozemných komunikácií, ako aj na zvýšených električkových pásoch. Prvým zatrávneným úsekom bola električková trať pozdĺž ulíc Keplerova a Jelení v blízkosti Pražského hradu. Nasledovali napríklad ulice Milady Horákové v okolí stanice Hradčanská, ulice Českomoravská, vysočanská časť ulice Sokolovskej, Černokostelecká ulica a trať Hlubočepy-Barrandov. V Sokolovskej ulici a na barrandovskej trati má zatrávnenie i vlastný zavlažovací systém, ktorý sa automaticky spúšťa počas noci, ostatné zatrávnené úseky pravidelne prechádza špeciálne zavlažovacie vozidlo.

Výhodou zatrávneného úseku je estetické skvalitnenie trate, zvýšenie podielu zelených plôch na komunikácii, zníženie hlučnosti električkovej trate, oproti otvorenému zvršku na štrkovom podloží alebo so štrkovým krytom je znížené riziko, že sa kamene dostanú do žliabkov koľajnice alebo na vozovku alebo že budú inšpirovať vandalov na ničenie zastávkových zariadení alebo iných objektov alebo že budú použité násilníkmi z radov demonštrantov predovšetkým v blízkosti významných budov orgánov verejnej moci.

Obyčajne býva zatrávnená časť trate od vozovky križujúca trať oddelená krátkym úsekom otvoreného zvršku, ktorý zabraňuje vjazdu cestných vozidiel na zatrávnený úsek. Tým je zabránené zneužívanie električkového pásu motoristami, ale zároveň znemožnené jeho použitie na mimoriadnu jazdu vozidiel náhradnej autobusovej dopravy, záchranných a pohotovostných vozidiel alebo na jazdu cestných vozdidiel v prípade neprejazdnosti priľahlej vozovky.

Ostatné upraviť

Okrem toho stále existujú úseky, kde sú koľaje vsadené v dlažbe alebo asfalte, nie je ich však veľa. Ide väčšinou o križovatky alebo trate v historickom jadre mesta.

Meniarne upraviť

Pretože celá sieť je pomerne rozsiahla, musí byť do nej dodávané veľké množstvo elektrickej energie. Troleje sú napájané pomocou tzv. meniarní. V súčasnosti je ich 38, z toho 36 stabilných a 2 pojazdné a väčšinou sú diaľkovo ovládané z centrálneho dispečingu až na niekoľko výnimiek. Výkon všetkých meniarní spolu je 200 MW, dĺžka káblového vedenia s jednosmerným prúdom je stovky kilometrov.

Múzeum upraviť

V roku 1992 bolo vo Vozovni Střešovice zriadené stredisko zmluvných jázd, odvtedy sú odtiaľ vypravované historické súpravy na okružné jazdy Prahou. 14. mája 1993 sa časť vozovne prebudovala na Múzeum MHD, vďaka rozsiahlosti zbierky všetkých električiek, autobusov a troljebusov sa stalo národnou technickou pamiatkou. Dnes vypravuje medzi turistami veľmi obľúbenú linku 91, na ktorej sú nasadené práve historické vozy. Napájanie pražskej električkovej trate je 600 V jednosmerných, kladný pól je v trolejovom zberači, záporný v koľajniciach.

Linky upraviť

Linka Trasa Poznámky
Začiatok Koniec
Denné linky
1
Sídliště Petřiny Spojovací
2
Sídliště Petřiny Nádraží Braník
3
Březiněveská Nádraží Braník v špičkách pracovných dní pokračuje na zastávku Levského
4
Sídliště Barrandov Čechovo náměstí premáva len počas špičiek pracovných dní
5
Sídliště Barrandov Vozovna Žižkov
6
Palmovka   Kubánské námestí
7
Radlická   Černokostelecká
8
Nádraží Podbaba Starý Hloubětín
9
Sídliště Řepy Spojovací
10
Sídliště Řepy Sídliště Ďáblice
11
Spojovací Spořilov
12
Výstaviště Sídliště Barrandov
13
Čechovo náměstí Olšanské hřbitovy
14
Vysočanská   Spořilov
15
Kotlářka Olšanské hřbitovy
16
Kotlářka Ústřední dílny DP v špičkách pracovných dní pokračuje na zastávku Sídliště Řepy
17
Výstaviště Levského každý druhý spoj pokračuje na zastávku Vozovna Kobylisy
18
Nádraží Podbaba Vozovna Pankrác
19
Lehovec Pankrác  
20
Divoká Šárka Sídliště Barrandov
21
Radlická   Levského premáva len v špičkách pracovných dní
22
Vypich Radošovická každý druhý spoj pokračuje na zastávku Bílá Hora a Nádraží Hostivař
23
Královka Zvonařka
24
Březiněveská Náměstí Bratří Synků premáva len počas pracovných dní od 06:00 do 20:00 hod.
25
Bílá Hora Lehovec
26
Divoká Šárka Nádraží Hostivař
Nočné linky
91
Divoká Šárka Radošovická
92
Levského Lehovec
93
Sídliště Ďáblice Vozovna Pankrác
94
Sídliště Barrandov Lehovec
95
Vozovna Kobylisy Ústřední dílny DP
96
Sídliště Petřiny Spořilov
97
Bílá Hora Nádraží Hostivař
98
Sídliště Řepy Spojovací
99
Sídliště Řepy Nádraží Hostivař

Vozidlový park upraviť

 
Historická električka prevádzkovaná na linke 91 pri vjazde do vozovne Střešovice[6]
Typ vozidla Fotografia Počet vozidiel Modifikácie a podtypy
Tatra T3   596 Tatra T3M, Tatra T3R.P, Tatra T3R.PLF, Tatra T3SU, Tatra T3SUCS, Tatra T3R.PV
Tatra KT8D5   51 Tatra KT8D5.RN2P
Tatra T6A5   3 Tatra T6A5
Škoda 14 T   60 Škoda 14 T
Škoda 15 T   250 Škoda 15 T
Spolu: 960

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Referencie upraviť

  1. a b c d e f Výroční zpráva 2017 [online]. Dpp.cz, [cit. 2019-03-05]. Dostupné online. Archivované 2019-03-06 z originálu.
  2. Ročenka dopravy Praha 2017, kap. 3.3 Tramvaje, Technická správa komunikací hl. m. Prahy
  3. Výroční zpráva 2017 [online]. Sdp-cr.cz, [cit. 2019-03-05]. Dostupné online. Archivované 2020-07-26 z originálu.
  4. Praha chce stavět tramvajové linky do středních Čech. Novinky.cz. Dostupné online.
  5. HRUBEŠ, Ondřej Matěj. Pražské električky: Prepravná prieskum (2014). mhd86.cz, 2015-08-20. Dostupné online [cit. 2019-02-10].
  6. http://prazsketramvaje.cz/view.php?cisloclanku=2006040803

Externé odkazy upraviť