Entrepôt [fr. výslovnosť a(n)trpo, angl. výslovnosť ontrpou] je slovo, ktoré vo francúzštine znamená:

 • 1. sklad (tovaru alebo potravín; budova alebo podnik),
 • 2. colný sklad,
 • 3. (prístavné) prekladisko,
 • 4. a) mesto, prístav či obchodné miesto, v ktorom sa skladuje tovar, až kým nie je exportovaný či reexpedovaný na miesto jeho spotreby, b) takéto mesto atď. s colným skladom,
 • 5. zastarano: sklad, v ktorom sa predáva tovar na účet štátu.

Slovo vzniklo vo francúzštine v 17. storočí (etymológia: zo slovesa entreposer = (vo vtedajšej francúzštine:) "vsunúť časový interval", pričom zakončenie slova bolo neskôr prispôsobené staršiemu slovu depôt = depozit, sklad). Slovo prešlo v 18. storočí aj do angličtiny (v 19. storočí sa v podobnom význame používalo bežne aj v nemčine, češtine a pod.), kde znamená to isté ako je uvedené vyššie pre francúzštinu, ale predovšetkým znamená významy 2. a 4., a okrem toho môže dnes znamenať aj všeobecne obchodné centrum.

Entrepôt ako dočasný sklad oslobodený od cla (významy 2 a 4b)Upraviť

Entrepôty boli podstatné v stredoveku a na začiatku novoveku, keď kvitla kolonizácia. Ameriky, Ázie Európou. Najrozšírenejšie boli v 19. storočí. Výhoda takýchto miest/skladov bola skutočnosť, že nebolo treba prepravovať tovar naraz celou (dlhou a riskantnou) trasou od výrobcu až do cieľa, ale (vzhľadom na to, že v entrepôtoch odpadlo clo) bolo možné trasu rozdeliť na menšie úseky, pričom každý (okrem posledného) končil v niektorom entrepôte na trase. V entrepôte tovar prevzal s cenovou prirážkov ďalší obchodník-prepravca a dopravil ho do ďalšieho entrepôtu atď. Cenové prirážky vytvárali zisk pre entrepôty a prepravcov-obchodníkov.

ZdrojeUpraviť

 • entrepôt in: Dictionnaire de l'Académie française, Tome 1 www.academie-francaise.fr
 • Potonnier G., Potonnier B.: Wörterbuch für Wirtschaft, Recht und Handel - Band II Französisch-Deutsch, 1990
 • entrepôt in: Black's Law Dictionary, 1990
 • entrepôt in: Adam, J. H.: Longman Dictionary of Business English, 1989
 • entrepôt in: American Heritage Dictionary
 • entrepôt in: Oxford Dictionary of Geography
 • entrepôt in: Investopedia http://www.investopedia.com/terms/e/entrepot.asp
 • [1]
 • [2]
 • entrepôt in: Ottův slovník naučný, zv. 8
 • [3]
 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku entrepôt na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).