Epidemiológ

Epidemiológ - prírodovedec (zvyčajne lekár, ale i veterinár, prípadne zoológ, entomológ a pod.), ktorý sa amatérsky, alebo profesionálne venuje štúdiu epidemiológie.