Eudamidas II. alebo Eudamidás II. (starogr. Εὐδαμίδας) bol kráľom Sparty od roku 275 pred Kr. do roku 245 pred Kr. Pochádzal z kráľovskej rodiny Eurypontovcov. Jeho spolukráľmi z kráľovského rodu Agiovcov boli Areus I. (v rokoch 275 – 265 pred Kr.), Akrotatos (v rokoch 265 – 262 pred Kr.), Areus II. (v rokoch 262 – 254 pred Kr.) a Leónidas II. (v rokoch 254 – 245 pred Kr.).

Eudamidas II.
kráľ Sparty
Panovanie
DynastiaEurypontovci
Panovanie275 pred Kr. – 245 pred Kr.
PredchodcaArchidamos IV.
NástupcaAgis IV.
Rodina
Manželka
Potomstvo
synovia Agis a Archidamos
OtecArchidamos IV.

Eudamidas bol synom a následníkom Archidama IV. Oženil sa so svojou tetou Agesistratou a mali spolu dvoch synov Agida a Archidama. Historické záznamy antických autorov, ktoré by nám niečo zachytili z panovania Eudamida II. mlčia aj keď obdobie jeho vlády v Sparte nie je strohé na zaznamenané historické udalosti.

Eudamidas vládol 30 rokov. Na počiatku jeho vlády bola Sparta ohrozená Pyrrhom Epirským, ktorý po svojom nevydarenom pokuse o dobytie Itálie na Apeninskom polostrove obrátil svoju pozornosť na Macedónsko a neskôr aj na Spartu. Pyrrhos na začiatku roku 274 pred Kr. posilnený vojenským oddielom Keltov porazil macedónskeho kráľa Antigona Gonata a obsadil značnú časť Macedónie, kde sa stal kráľom. V roku 274 pred Kr. ho Sparťan Kleonymos, ktorý si nárokoval spartský trón požiadal o pomoc na ovládnutie Sparty. Pyrrhos jeho požiadavke vyhovel, lebo sa mu tým naskytla príležitosť ovládnuť Peloponéz. V Sparte však Pyrrhos narazil na nečakane tvrdý odpor. Sparťania vedení Akrotatom vykopali zákopy okolo mesta a potom ho s veľkým vypätím síl bránili až kým neposilnil obranu Eudamidov spolukráľ Areus I., ktorý bol s oddielom vojska v tom čase na Kréte. Pyrrhos pri dobýjaní mesta neuspel a preto odtiahol. Neskôr pri pouličných bojoch v Argu zomrel.

Ďalšia významná udalosť sa začala rokom 267 pred Kr., keď aténsky politik Chrémonides vytvoril vojenskú alianciu proti Macedónii, ktorej súčasťou sa mimo iných gréckych štátov stala aj Sparta. Vo vojne, ktorá onedlho splanula zomrel okolo roku 265 pred Kr. v bitke pri Korinte Eudamidov spolukráľ Areus I. Vojna sa skončila v roku 261 pred Kr. porážkou protimacedónskej koalície macedónskym kráľom Antigonom Dósónom.

Počas Eudamidovej vlády pôsobil v Sparte stoický filozof Sfairos z Bosporu, ktorý poukazoval na súčasné neduhy v spoločenskom živote Sparty a idealizoval jej niekdajšie staré zriadenie. Sparta sa totiž zmenila tým, že sa odklonila od po stáročia zaužívaného spôsobu života určeného tzv. Lykurgovými zákonmi. Tou najpodstatnejšou zmenou bola majetková nerovnosť medzi Sparťanmi a tá sa za Eudamida veľmi prehĺbila. Medzi Sparťanov, ktorí túžili tieto pomery zmeniť sa zaradil aj Eudamidov syn Agis jeho budúci následník.


Eudamidas II.
Vladárske tituly
Predchodca
Archidamos IV.
kráľ
275 pred Kr.244 pred Kr.
Nástupca
Agis IV.