Európska dobrovoľnícka služba

Európska dobrovoľnícka služba (skr. EDS, anglická skratka EVS z European Voluntary Service) je jeden z programov Európskej komisie pre mládež. EDS je súčasť programu Mládež v akcii.[1] [2] Program je rozdelený do 5 Akcií a EDS je Akcia č. 2.

Dobrovoľník sa prostredníctvom dobrovoľníckej služby v zahraničí môže zapojiť do projektov rôzneho charakteru, napríklad v oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia či ekológie. Hlavným cieľom EDS je podporiť solidaritu a toleranciu medzi mladými ľuďmi z rôznych krajín a sprostredkovať im skúsenosť z neformálneho vzdelávania. EDS umožňuje mladým ľuďom získať nové zručnosti a skúsenosti a podporiť tak ich osobnostný a profesionálny rast.

Charakteristika upraviť

Európska dobrovoľnícka služba je určená všetkým mladým ľuďom od 18 do 30 rokov (mladým ľuďom s nedostatkom príležitostí alebo s postihnutím už od 16 rokov) s trvalým pobytom v jednej z krajín zapojených do programu. Krátkodobá EDS môže trvať od 2 týždňov do 2 mesiacov, dlhodobá od 2 do 12 mesiacov. Je možné zúčastniť sa dlhodobej EDS po krátkodobej, ale nie naopak.

Projekt EDS môže byť uskutočnený v neziskovej organizácii, združení alebo spoločenstve rôzneho charakteru v jednej z oprávnených krajín programu Mládež v akcii: 27 krajín Európskej únie, Lichtenštajnsko, Nórsko, Island a Turecko, partnerské krajiny juhovýchodnej Európy susediace s EÚ (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Kosovo), krajiny východnej Európy a Kaukazu (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Rusko, Ukrajina), stredomorské partnerské krajiny (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestínska samospráva, Sýria, Tunisko) a ďalšie partnerské krajiny vo svete napr. niektoré africké a latinsko-americké.

Všetky náklady na pobyt sú hradené Európskou komisiou vrátane zdravotného poistenia, ubytovania, stravných nákladov a nákladov spojených s realizáciou projektu. Dopravné náklady z miesta bydliska na miesto výkonu EDS sú hradené na 90%. Dobrovoľník dostáva každý mesiac vreckové, ktoré môže ľubovoľne využiť (suma závisí na životnej úrovni v hostiteľskej krajine) a takisto je mu bezplatne zabezpečený jazykový kurz.

V prípade záujmu dobrovoľník musí kontaktovať niektorú z akreditovaných vysielajúcich organizácii vo svojom štáte.[3] Táto organizácia mu pomôže s prípravou projektu, s prípravou pred odchodom na EDS a bude s ním udržiavať kontakt a poskytovať podporu počas celého trvania EDS. Hostiteľskú organizáciu si dobrovoľník môže nájsť sám, alebo s pomocou vysielajúcej organizácie. Do nej posiela svoj životopis a motivačný list. K uskutočneniu EDS je potrebné, aby akreditovaná hostiteľská alebo vysielajúca (prípadne koordinujúca) organizácia podala žiadosť o grant na Národnú agentúru vo svojom štáte.

V momente, keď sa dohodnú všetky zúčastnené strany a vypracujú žiadosť, podajú ju do príslušnej Národnej agentúry (na Slovensku je to IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže) k jednému z predkladacích termínov (1. február, 1. máj, 1. október). Od podania žiadosti po vycestovanie dobrovoľníka väčšinou uplynú 3 mesiace.

Pred odchodom na EDS sa dobrovoľník zúčastňuje predodjazdového školenia (pre-departure training), ktoré zabezpečuje jeho vysielajúca organizácia. Na takomto školení sú mu poskytnuté všetky informácie ohľadom programu, práv, povinností, poistenia a pod.

Zoznam niektorých vysielajúcich organizácii na Slovensku:

Referencie upraviť

  1. Youth in Action Programme [online]. Európska komisia, [cit. 2012-11-03]. Dostupné online. (po anglicky)
  2. Program EÚ Mládež v akcii [online]. IUVENTA, [cit. 2012-11-05]. Dostupné online. Archivované 2012-10-09 z originálu.
  3. The European database on EVS accredited organisations [online]. [Cit. 2012-11-03]. Dostupné online. (po anglicky)