Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie je na Slovensku poistenie osôb slúžiace na zabezpečenie potrebnej zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti, pri ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne osobitnej zdravotnej starostlivosti.

Zákony upravujúce zdravotné poistenie upraviť

Právo na zdravotné poistenie vychádza z Listiny základných práv a slobôd. Podľa nej majú občania Slovenskej republiky na základe zmluvného povinného poistenia právo na zdravotnú starostlivosť a zdravotné pomôcky za podmienok, ktoré ustanovujú nasledujúce zákony:

Druhy zdravotného poistenia upraviť

Zdravotné poistenie sa (od roku ?2006) delí na:

  • verejné zdravotné poistenie (povinné alebo dobrovoľné), na základe ktorého sa poskytuje osobám definovaným v Zákone o zdravotnom poistení za podmienok ustanovených v Zákone o zdravotnom poistení zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom Zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  • individuálne zdravotné poistenie (v podstate komerčné pripoistenie, doplnkové a zmluvné poistenie), na základe ktorého sa poskytuje poistencom individuálneho zdravotného poistenia zdravotná starostlivosť v rozsahu určenom v zmluve podľa § 788 až 791 Občianskeho zákonníka (teda 15. hlava - Prvý oddiel - "Poistná zmluva")

Zdravotné poisťovne upraviť

Nad zdravotnými poisťovňami povinného zdravotného poistenia drží dohľad Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pri vzniku systému viacerých poisťovní vzniklo až 16 zdravotných poisťovní. Pre kvóty na počet poistencov a pre ekonomické problémy nakoniec väčšina zanikla, alebo sa zlúčili. [1] [2]

 
Historický vývoj zdravotných poisťovní na Slovensku.[3]

Zoznam zdravotných poisťovní: [4] upraviť

Zaniknuté upraviť
Existujúce upraviť

Referencie upraviť

  1. Povinnosti zdravotných poisťovní voči úradu – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou [online]. [Cit. 2021-10-19]. Dostupné online.
  2. História Združenia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky | Asociácia zdravotných poisťovní SR [online]. www.azpsr.sk, [cit. 2021-10-19]. Dostupné online.
  3. Zoznam poisťovní | poistovne.sk [online]. poistovne.sk, [cit. 2021-10-19]. Dostupné online.
  4. ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR. Zoznam poisťovní v SR [online]. 1999, [cit. 1999-04-05]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť