Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ

Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (ESUO) alebo Montánna únia (anglicky European Coal and Steel Community (ECSC)) bola v rokoch 1952 - 2002 medzivládna hospodárska organizácia a neskôr jedna z troch súčastí Európskeho spoločenstva, resp. od roku 1993 Európskej únie.

Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ
Mapa
Základné informácie
PredchodcaMedzinárodný úrad pre Prorúrie
NasledovníkEurópska únia
Vznik23. júl 1952
Zánik23. júl 2002
TypMedzinárodná organizácia
Ďalšie informácie

Bolo založené Parížskou zmluvou, ktorú podpísalo 18. 4. 1951 Francúzsko, Západné Nemecko, Taliansko, Belgicko, Luxembursko a Holandsko. Pridruženými členmi sa stali Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko. Zmluva bola uzavretá na 50 rokov a vstúpila do platnosti po ratifikáciách 23. júla 1952.

Cieľom bolo v zmysle tzv. Schumannovho plánu, aby spoločný trh s oceľou, uhlím, koksom, železnou rudou a šrotom a hospodárska spolupráca zabránili ďalšej európskej vojne. Spoločný trh sa podarilo vybudovať asi do roku 1957.

1. júla 1967 bola zlúčená exekutíva ESUO a EHS a EURATOMu.


  • Pôvodný význam slova montánny je "horský, banský" [1], v kontexte by sa teda dalo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ nazvať i Ťažobná únia.