Euroskepticizmus je označenie pohľadu na európsku integráciu, ktorý je proti centralizácii a federalizácii Európskej únie. Zástancovia euroskepticizmu presadzujú formu Európskej únie, ktorá by bola založená prioritne na ekonomickej spolupráci (voľný trh) bez politickej právnej subjektivity.

Rozdelenie upraviť

Existuje základne delenie na tzv. tvrdý a mäkký euroskepticimus.

Tvrdý euroskepticizmus znamená jednoznačné odmietnutie celého projektu európskej politickej a ekonomickej integrácie a odpor k pripojeniu sa alebo zotrvaniu v EÚ.

Mäkký euroskepticizmus znamená náhodnú alebo kvalifikovanú opozíciu voči európskej integrácii. Mäkký euroskepticizmus teda nie je odmietnutie integrácie ako takej, alebo členstva v EÚ, ale skôr sa týka opozície k určitým politikám, najmä však tým, ktoré podľa aktérov ohrozujú národný záujem členského štátu, alebo znamenajú zmenu smeru integrácie.[1] Euroskeptici nesúhlasia s prijatím Európskej ústavy ani s jej upravenou verziou vo forme Lisabonskej zmluvy.

K najznámejším euroskeptikom patria český prezident Václav Klaus a bývala premiérka Spojeného kráľovstva Margaret Thatcherová. Po voľbách v marci v roku 2016 sa do Národnej rady SR dostala tvrdo euroskeptická ultrapravicová Ľudová strana-Naše Slovensko (ĽS-NS) vedená Mariánom Kotlebom, ktorá požaduje vypísanie referenda o vystúpení Slovenskej republiky z EÚ.

Za tzv. mäkšie euroskeptické strany sú považované SaS, SNS a OKS. Za stranu mierne euroskeptickú je časťou populácie a politológov považovaný aj SMER.

Referencie upraviť

  1. Euroskepticizmus [online]. www.europskaunia.sk, [cit. 2020-03-30]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť