Eusthenopteron

Eusthenopteron je vyhynutý rod násadcoplutvovcov, ktorého objav mal pre objasnenie vývoja suchozemských stavovcov zásadný význam. Fosílne kostry týchto rýb boli nájdené v riečnych sedimentoch dávnych európskych, ale aj amerických riek. Ich vek presahuje 350 miliónov rokov, to znamená, že žili v období devónu, teda na samotnom konci starších prvohôr.

Poznávacie znakyUpraviť

 
Eusthenopteron

Tieto ryby mali vyvinuté pomerne silné párové plutvy, ktoré neboli len mäsitými príveskami, ale boli vystužené vnútornou podpornou kostrou. V jej stavbe aj v usporiadaní zistili paleontológovia obdobné stavebné prvky, s akými sa stretávame u kráčajúcich končatín neskorších suchozemských stavovcov. Ich sila bola už dostatočná na to, aby nadľahčovala telo týchto živočíchov pri pohybe po suchej zemi. Napriek tomu, že eustenopteron bol ešte pravou rybou, existencia jeho párových končatín jecenným dokladom významu tejto skupiny ako dôležitej vývojovej línie vedúcej k prvým praobojživelníkom. Všetky evolučné premeny, ktoré sa odohrali na prelome starších a mladších prvohôr, boli vyvolané rozsiahlymi zmenami prírodných podmienok, ku ktorým v tomto období na Zemi došlo.