Exarcha (kresťanstvo)

Exarcha je hodnosť niektorých biskupov na kresťanskom Východe, teda v pravoslávnych cirkvách a východných katolíckych cirkvách. Vo východných katolíckych cirkvách exarcha nie vždy musí byť biskupom.

Titul exarcha môže, v závislosti od cirkvi v ktorej biskup pôsobí, predstavovať rôzne pozície.

Exarcha môže byť biskup hodnosťou medzi patriarchom a metropolitom.

V Katolíckej cirkvi je pojem vymedzený v CCEO, kán. 311-321. Exarcha je tu ten, kto spravuje exarchát, ktorý je časťou Božieho ľudu, ktorá pre zvláštne okolnosti nebola zriadená ako eparchia. Exarcha ustanovený rímskym pápežom (tj. apoštolským stolcom) sa nazýva apoštolský exarcha, ak ho ustanovil patriarcha tak sa nazýva patriarchálnym exarchom a ak ho ustanovil väčší arcibiskup tak sa nazýva arcibiskupským exarchom.

Zriedkavo sa titul exarcha vyskytoval aj na kresťanskom Západe - napr. v r. 1157 cisár Fridrich I. vymenoval lyonského arcibiskupa za exarchu Burgundska. Pomenovanie exarcha na západe však vymizlo a vyvinuli sa pozície apoštolských vikárov a prímasov.

Externé odkazy

upraviť